Науково-практичний коментар до ст. 805 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 805 Цивільного кодексу України

Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує
 
1. Управління та технічна експлуатація транспортного засобу, переданого у найм з екіпажем, провадяться його екіпажем. Екіпаж не припиняє трудових відносин з наймодавцем. Витрати на утримання екіпажу несе наймодавець.
2. Екіпаж транспортного засобу зобов\’язаний відмовитися від виконання розпоряджень наймача, якщо вони суперечать умовам договору найму, умовам використання транспортного засобу, а також якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу, транспортного засобу, прав інших осіб.
3. Законом можуть встановлюватися також інші особливості договору найму транспортного засобу з екіпажем.
Коментар:
Стаття, що коментується, розкриває особливості найму транспортного засобу з екіпажем, що його обслуговує. Фактично такий договір має змішаний характер та включає в себе зобов\’язання, що пов\’язані із передачею транспортного засобу в найм, та зобов\’язання, пов\’язані із наданням послуг екіпажем.
Поняття екіпажу транспортного засобу ЦК не надає. Поняття та склад екіпажів певних видів транспортних засобів встановлюється у спеціальному транспортному законодавстві. Так відповідно до ст. 49 Кодексу торговельного мореплавства України до складу екіпажу судна входять капітан, інші особи командного складу і суднова команда. До командного складу судна, крім капітана, належать: помічники капітана, суднові механіки, електромеханіки, радіоспеціалісти, судновий лікар, боцман. До командного складу судновласник може віднести інших суднових спеціалістів.
Екіпаж повітряного судна складається з командира, інших осіб льотного екіпажу та обслуговуючого персоналу (ст. 35 Повітряного кодексу України). Мінімальний склад льотного екіпажу встановлюється порадником з льотної експлуатації цього типу повітряного судна.
В разі укладення договору найму транспортного засобу з екіпажем саме на екіпаж покладається обов\’язок здійснювати управління та технічну експлуатацію транспортного засобу. Обсяг дій по управлінню та технічній експлуатації є різним в залежності від виду транспортного засобу та мети найму, але в будь-якому випадку екіпажем має забезпечуватися нормальна та безпечна експлуатація транспортного засобу відповідно до його призначення.
Екіпаж транспортного засобу, переданого в найм, не припиняє трудових відносин з наймодавцем. Отже члени екіпажу мають підкорюватися правилам внутрішнього трудового розпорядку наймодавця (стосовно форми одягу, поведінки, тощо) та мають відповідні права щодо наймодавця, встановлені трудовим договором (право на отримання заробітної плати, право на відпочинок тощо). В питаннях щодо управління та технічної експлуатації транспортного засобу члени екіпажу мають підпорядковуватися наймодавцеві. Але в частині комерційної експлуатації (визначення маршруту руху, завантаження тощо) екіпаж підпорядковується наймачеві, оскільки саме завдяки цьому може бути забезпечено досягнення мети найму.
Наймодавець несе витрати на утримання екіпажу транспортного засобу. Тобто саме наймодавець має виплачувати членам екіпажу заробітну плату, витрати, пов\’язані із відрядженням тощо. Наймач транспортного засобу може здійснювати відшкодування наймодавцеві таких витрат або ці витрати входять до складу орендної плати.
Екіпаж транспортного засобу має відповідну кваліфікацію, спеціальні знання щодо технічної експлуатації транспортного засобу та може передбачати наслідки тих чи інших дій з транспортним засобом. Наймач, як правило, таких знань не має. Отже частина 2 коментованої статті покладає на екіпаж обов\’язок відмовитися від виконання розпоряджень наймача, якщо вони суперечать умовам договору найму, умовам використання транспортного засобу, а також якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу, транспортного засобу, прав інших осіб (наприклад, відмовитися виходити в відкрите море або здійснювати політ за відповідних погодних умов). Тягар доведення небезпечних обставин в разі виникнення спору між наймодавцем та наймачем покладається на наймодавця (екіпаж транспортного засобу).
Особливості найму певних видів транспортних засобів з екіпажем можуть встановлюватися законом. Так розділом VI КТМ встановлені особливості договору фрахтування морського судна. Чартерне повітряне перевезення регулюється положеннями статті 61 Повітряного кодексу України тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code