Науково-практичний коментар до ст. 807 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 807 Цивільного кодексу України

Стаття 807. Предмет договору лізингу
 
1. Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.
2. Не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки та інші природні об\’єкти, а також інші речі, встановлені законом.
Коментар:
Перша частина коментованої статті визначає основні ознаки предмета договору лізингу. Так по-перше, предметом договору лізингу можуть бути тільки речі, майнові права в лізинг не передаються. Як і будь-який предмет оренди, річ, що може бути передана в лізинг, має бути індивідуально визначеною (див. коментар до ст. 184 ЦК) та неспоживною (див. коментар до ст. 185 ЦК). Крім того, коментована стаття встановлює додаткову ознаку предмета договору лізингу – віднесення його відповідно до законодавства до основних фондів. Подібні ознаки предмета договору лізингу містить і ст. 4 Закону \”Про фінансовий лізинг\”. Визначення основних фондів надається у п. 8.2.1 Закону України \”Про оподаткування прибутку підприємств\”, відповідно до якої під терміном \”основні фонди\” слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв\’язку з фізичним або моральним зносом.
Сучасне законодавство не містить обмежень щодо цільового використання предмета лізингу. Це може бути як використання для підприємницької діяльності, так і для особистих цілей. Тобто на сьогодні є дозволеним лізинг об\’єктів нерухомості, транспортних засобів тощо.
Частина 2 статті, що коментується, містить перелік речей, що не можуть бути предметом договору лізингу. Це земельні ділянки та інші природні об\’єкти (водойми, ліси, надра тощо). Даний перелік не є вичерпним, отже, законом можуть встановлюватися і інші виключення. Так, відповідно до ст. 3 Закону \”Про фінансовий лізинг\” не можуть передаватися в лізинг також єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці). Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг (ч. 4 ст. 1) застосовується до операцій фінансового лізингу щодо всього обладнання, за винятком того, яке повинно бути використане здебільшого для особистих, сімейних або побутових цілей лізингоодержувача.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code