Науково-практичний коментар до ст. 813 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 813 Цивільного кодексу України

Стаття 813. Сторони у договорі найму житла
 
1. Сторонами у договорі найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи.
2. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб.
Коментар:
На відміну від відносин соціального найму, де наймачем може виступати виключно фізична особа, сторонами договору найму житла, що регулюється ЦК, можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Причому зазначені суб\’єкти можуть вступати у відносини житлового найму як на стороні наймодавця, так і на стороні наймача. Наймодавцем може бути особа, яка має житло на праві власності або яка має відповідні передані власником повноваження здавати житло в оренду (наприклад, управитель).
Для юридичних осіб коментована стаття встановлює певні обмеження, якщо юридична особа укладає договір найму житла виступаючи наймачем. В такому випадку вона може використовувати житло виключно за цільовим призначенням – для проживання в ньому фізичних осіб (своїх працівників, представників партнерів, які приїжджають у відрядження тощо).
 
Сторонами договору найму житла є наймодавець, — особа яка є власником житла, і наймач — особа, якій передається житло в користування. Такими особами можуть бути фізичні особи, які набули повної цивільної дієздатності та юридичні особи (див. коментарі до ст.ст. ЗО і 80 ЦК). Якщо власниками житла є кілька осіб, вони можуть бути наймодавцями у договорі. Якщо договір найму житла укладається з кількома особами або у разі заміни первісного наймача на кілька осіб, вони можуть бути наймачами у договорі (див. коментар до ст. 824). Таким чином, на стороні наймодавця і наймача можуть бути багато осіб. Такі особи за своїм положенням відносяться відповідно до солідарних кредиторів та боржників (див. коментарі до ст.ст. 540—543 ЦК).
ЦК передбачає право бути наймачем житла юридичній особі, яка може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб. Правовою підставою для користування таким житлом може бути договір піднайму житла (див. коментар до ст. 823 ЦК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code