Науково-практичний коментар до ст. 828 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 828 Цивільного кодексу України

Стаття 828. Форма договору позички
 
1. Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може укладатися усно.
2. Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі.
3. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у формі, яка визначена відповідно до статті 793 цього Кодексу.
4. Договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Коментар:
 
Коментована стаття встановлює правила щодо форми договору позички. Форма договору ставиться в залежність як від суб\’єктного складу відносин позички, так і від об\’єкта, що передається у безоплатне користування.
Відповідно до частини 1 коментованої статті усна форма договору позички допускається у відносинах між фізичними особами щодо позички речей побутового призначення. Якщо у безоплатне користування передаються речі з метою здійснення підприємницької або іншої діяльності, що не має побутового характеру, такий договір має бути укладений письмово.
В разі якщо хоча б одним із суб\’єктів договору позички (позичкодавцем або користувачем) або обома сторонами договору є юридичні особи, договір позички має бути укладений у письмовій формі (частина 2 коментованої статті). Зазначене правило повторює загальне положення статті 208 ЦК, відповідно до якої правочини між юридичними особами та правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, вчиняються у письмовій формі. Недотримання простої письмової форми договору тягнутиме за собою загальні наслідки, передбачені ч. 1 ст. 218 ЦК (неможливість посилатися на свідчення свідків для підтвердження факту укладення договору).
Договір позички будівлі або іншої капітальної споруди оформлюється за правилами, встановленими статтею 793 ЦК для договору оренди. Такий договір має бути укладений в письмовій формі. А якщо договір укладається на строк до трьох років, він підлягає нотаріальному посвідченню.
Письмова форма з нотаріальним посвідченням передбачена також для договору позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа (частина 4 коментованої статті). Строк договору в даному випадку не має значення. Разом з тим на сьогодні передача транспортного засобу фізичною особою або фізичній особі як правило оформлюється шляхом оформлення тимчасового реєстраційного талону відповідно до п. 6 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою КМУ від 7 вересня 1998 р. N 1388.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code