Науково-практичний коментар до ст. 829 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 829 Цивільного кодексу України

Стаття 829. Позичкодавець
 
1. Позичкодавцем може бути фізична або юридична особа.
Особа, яка здійснює управління майном, може бути позичкодавцем за згодою власника.
2. Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.
Коментар:
Коментована стаття визначає суб\’єктний склад позичкодавців у договорі позички. Позичкодавцями можуть бути фізична або юридична особа. Під юридичною особою в даному випадку треба розуміти будь-яких юридичних осіб приватного права беззастережно, а юридичних осіб публічного права – із врахуванням їх правосуб\’єктності.
Оскільки передача речі в безоплатне користування є одним із способів розпорядження річчю, позичкодавцем може бути особа, яка наділена таким правом. Як правило, це є власник речі. Інші особи, які здійснюють управління майном (на підставі договору управління майном (Глава 70 ЦК), права оперативного управління або повного господарського відання тощо) можуть бути позичкодавцями лише за згодою власника.
Та обставина, що передача речі у користування за договором позички відбувається безоплатно, викликала необхідність обмежити в ряді випадків можливість укладення цього договору. Однією з таких обмежувальних норм є частина 2 коментованої статті, яка забороняє юридичній особі – суб\’єкту підприємницької діяльності, передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю (головою або членом правління, спостережної ради президентом тощо). Загальною рисою цих осіб є те, що кожна з них може прямо або побічно впливати на формування воли юридичної особи – суб\’єкта підприємницької діяльності укласти договір позички, спрямований на отримання вигоди особами, перерахованими у частині 2 статті, що коментується, всупереч інтересам самої організації, з якою вони пов\’язані. Коло таких осіб визначається виходячи із змісту статутних документів юридичної особи.
 
Крім цього, додамо, що відповідно до коментованої статті, сторонами договору позички можуть бути фізичні або юридичні особи. Право передачі речі за договором позички може бути здійснено власником, а також іншими особами, які уповноважені здійснювати управління майном на підставі закону або договору. Частина 2 статті, що коментується, забороняє передавати речі у безоплатне користування юридичною особою, яка займається підприємницькою діяльністю, особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю. Ця норма спрямована на те, щоб не допустити будь-які зловживання. У випадку порушення цієї норми відповідний договір буде недійсним (ст.197 ч. 2 ЦК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code