Науково-практичний коментар до ст. 832 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 832 Цивільного кодексу України

Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі
 
1. Позичкодавець має право на відчуження речі, яка передана ним у користування. До набувача речі переходять права та обов\’язки позичкодавця.
2. Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю речі, переданої йому у користування.
Коментар:
Оскільки позичкодавець залишається власником речі, переданої ним у позичку, ЦК зберігає за ним право відчужити річ, передану ним у користування. Відчуження речі може відбуватися будь-яким незабороненим шляхом: за договором купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання тощо. Відносини позички в даному випадку є одним із обтяжень, що накладаються на річ та слідують за нею, а отже відчуження речі позичкодавцем не припиняє відносин позички. До набувача речі переходять всі права та обов\’язки позичкодавця. Виключенням із цього правила є положення ч. 3 ст. 834 ЦК, відповідно до якої набувач речі має право вимагати розірвання договору позички, укладеного на невизначений строк. Крім того, в силу принципу свободи договору сторони договору позички можуть домовитися про його припинення в разі продажу речі іншій особі.
На відміну від орендаря, який відповідно до положень ч. 2 ст. 777 ЦК наділяється переважним правом перед іншими особами на придбання речі, переданої у найм в разі її продажу, користувач за договором позички такого права не має. Він може придбати передану йому у користування річ, але тільки на рівних умовах із іншими покупцями. Тобто позичкодавець не зобов\’язаний пропонувати користувачу передану в позичку річ, а може продавати її будь-якій особі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code