Науково-практичний коментар до ст. 833 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 833 Цивільного кодексу України

Стаття 833. Обов\’язки користувача
 
1. Користувач несе звичайні витрати щодо підтримання належного стану речі, переданої йому в користування.
2. Користувач зобов\’язаний:
1) користуватися річчю за її призначенням або відповідно до мети, визначеної у договорі;
2) користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено договором;
3) повернути річ після закінчення строку договору в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання.
Коментар:
Права та обов\’язки сторін за договором позички, як правило, визначаються самим договором. Разом з тим, приблизний перелік обов\’язків користувача визначений коментованою статтею.
Так, користувач має нести звичайні витрати щодо підтримання належного стану речі, переданої йому у користування. Мова йде про витрати, які є необхідними та достатніми для підтримання речі у стані такому, в якому вона була передана у користування користувачу, або у іншому стані, визначеному договором позички. До звичайних витрат слід також відносити витрати на проведення поточного ремонту речі. Перелік звичайних дій, спрямованих на підтримання належного стану об\’єкта позички, залежить від того, що є предметом позички та про що домовилися його сторони.
Договором позички може бути визначена мета користування річчю, наприклад, використання її для побутових, благодійних або комерційних цілей. В такому випадку користувач зобов\’язаний користуватися річчю відповідно до мети, визначеної в договорі. Якщо договором позички не встановлене цільове використання речі, користувач зобов\’язаний використовувати її за призначенням, тобто так, як цю річ використовував позичкодавець або так, як така річ звичайно використовується.
Користувач має використовувати річ особисто. Дане правило стосується як передачі речі у користування третім особам на підставі договору субпозички або оренди, так і допуску до користування річчю третіх осіб на бездоговірних началах (наприклад, використання речі членами сім\’ї користувача). Разом з тим договором позички користувачеві може бути надано право передавати річ у користування третім особам.
Закінчення строку договору позички в разі його встановлення сторонами є підставою для повернення речі позичкодавцю. Коментована стаття говорить про обов\’язок користувача передати річ в такому саме стані, в якому вона була на момент передання. Але оскільки будь-яке використання речі тягне за собою її амортизацію, тобто нормальне погіршення стану, треба тлумачити положення даної статті таким чином, що користувач має повернути річ у стані, в якому вона була на момент передачі з врахуванням її нормального зносу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code