Науково-практичний коментар до ст. 640 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 640 Цивільного кодексу України

Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника
 
1. Якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу. Підрядник зобов\’язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок.
2. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у договорі підряду мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов\’язків.
3. Підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи, спричинене недоліками матеріалу, наданого замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені при належному прийманні матеріалу.
Коментар:
1. Коментована стаття встановлює можливість використання підрядником повністю або часткового матеріалів замовника. В такому випадку для підрядника виникають додаткові обов\’язки. З аналізу змісту ст. ст. 840, 845, 847 ЦК України можна зробити висновок, що вони полягають у наступному:
1) Підрядник зобов\’язаний дотримуватись норм витрат матеріалу;
2) Надати звіт про його використання;
3) Повернути залишки та основні відходи замовнику в обумовлені строки;
4) У випадку застосування заходів по зменшенню витрат матеріалів ніж передбачено нормами він має забезпечити належну, обумовлену сторонами якість робіт;
5) Підрядник зобов\’язаний своєчасно попередити замовника про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника.
В зв\’язку з тим, що підрядник у разу невиконання останнього обов\’язку втрачає право на відшкодування збитків за ст. 848 ЦК України, він має організувати ретельне прийняття матеріалів від замовника як за якістю так і за кількістю. Підрядник повинен пересвідчитись, що вони є якісними та придатними для виконання робіт і досягнення якісного результату, обумовленого сторонами у підрядному договорі. Про прийняття матеріалу та його відповідність нормам та стандартам якості сторони мають скласти акт. Дані про ціну, кількість і якість асортимент, детальний опис матеріалу, що надається замовникам сторонами необхідно указати в підрядному договорі або іншому документі, що видається замовнику.
Норми витрат матеріалу для певних робіт можуть затверджуватись у нормативно-правових актах. Наприклад, такі норми в сфері будівництва встановлені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України N 201 від 14.09.2000 року \”Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-1-2000 – ДБН Д.2.4.-20-2000) та вказівок щодо їх застосування (ДБН Д.1.1-4-2000)\”. У випадку відсутності таких норм в законодавстві сторони повинні їх чітко визначити у договорі або додатках до нього. Невизначеність і підрядних відносинах норм витрат матеріалу може призвести до неукладеності договору підряду, а також унеможливить віднесення до складу валових витрат або сум, що підлягають амортизації відповідних витрат замовника.
Якщо фактичні витрати матеріалу виявляться менше від встановлених норм, підрядник зобов\’язаний повернути його залишки або за домовленістю з замовником виготовити з них погоджену із замовником продукцію, чи залишити їх собі відшкодувавши замовнику їх вартість. Підрядник також повертає замовнику основні відходи. Можливим є їх визначення у договорі. Наприклад, до них належать деталі, що демонтуються при ремонті механізмів, устаткування. Повернення залишків матеріалу та основних відходів доцільно оформити актом, який підписується сторонами, з зазначенням в ньому виду кількості переданого. Крім того, такий акт буде дозволяти встановити точну дату їх передачі замовнику за порушення. Строк повернення залишків матеріалу та основних відходів має встановлюватись відносно дати завершення певного етапу або всього обсягу робіт, календарною датою, періодом, іншим чином. Виконання цього зобов\’язання забезпечується договірною неустойкою. Якщо залишки матеріалів та основних відходів не можуть бути повернуті в натурі в зв\’язку з їх використанням або втратою підрядник відшкодовує контрагенту поряд із сплатою штрафу їх вартість.
Замовник також має право на отримання відшкодування вартості матеріалів які були неекономно використані підрядником.
2. Частина друга коментованої статті визначає додаткові істотні умови, які сторони повинні передбачити у випадку надання матеріалу або його частини замовником:
1) норми витрат матеріалу;
2) строки повернення його залишку та основних відходів;
3) відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов\’язків.
Доцільним є встановлення у договорі строків та порядку надання матеріалів замовником. Вони можуть надаватись залежно від характеру та обсягу робіт перед початком в процесі виконання робіт, згідно з затвердженим графіком.
3. Звільнення підрядника від відповідальності за невиконання або неналежне виконання роботи спричинене недоліками матеріалу наданого замовником можливо тільки за умови, що підрядник доведе, що ці недоліки не могли бути виявлені ним при належному прийманні. Останнє поняття в ст. 840 ЦК України не розкривається.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code