Науково-практичний коментар до ст. 841 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 841 Цивільного кодексу України

Стаття 841. Обов\’язок підрядника зберігати надане йому майно
 
1. Підрядник зобов\’язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна.
Коментар:
1. В зв\’язку з виконанням договору підряду у фактичному володінні підрядника знаходяться майнові цінності, зокрема матеріали, інструменти, устаткування, будівлі, транспортні засоби і механізми, річ яка подається для обробки або переробки. Коментована норма встановлена на захист інтересів замовника, який залишаючись титульним власником зазначеного майна передає його у володіння і користування підряднику. Останній невжиттям заходів із збереження власності контрагента може спричинити повну втрату як всього майна або погіршення його якості, та окремих елементів. В такому випадку до нього є можливим застосуванням майнової відповідальності, яка встановлена з метою запобігання зменшених майнових активів замовника. Підрядник несе відповідальність за втрату або пошкодження майна замовника незалежно від правових підстав на яких він отримав його договори підряду, оренди, безоплатного користування майном і за відсутності належним чином одержаної правової підстави тощо. Підрядник відповідає за схоронність будь-якого майна замовника до якого він має доступ в зв\’язку з виконання робіт.
Конкурентні заходи щодо збереження майна замовника можуть бути встановлені: 1) договором підряду; 2) нормативно-правовими актами; 3) за відсутності чітких вимог у договорі або в законодавстві вони визначаються із суті підрядного зобов\’язання.
Такі заходи можуть полягати: 1) у забезпечені охорони майна працівниками підрядника або третіми особами на підставі договору укладеного підрядником від розкрадання, умисного знищення; 2) у проведення заходів які унеможливлюють знищення, пошкодження майна внаслідок недбайливого зберігання, дій працівників підрядної організації або третіх осіб пожежі.
Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими Міністерством з питань надзвичайних ситуацій N 126 від 19.10.2004 р., визначено конкретні заходи пожежної безпеки, які повинні здійснювати підрядник при виконання будівельних робіт.
В усякому випадку підрядник зобов\’язаний вживати усіх можливих заходів по збереженню майна, застосовуючи навіть і ті, які прямо договором не визначені. До відносин із збереження майна підрядником можливо застосування правил про зберігання, встановлених гл. 66 ЦК України у тій частині, у якій вони не суперечать суті договору підряду. За загальним правилом виконання такого обов\’язку підрядником здійснюється безоплатно, хоча сторони можуть визначити у договорі вид цього положення і встановити порядок і випадки оплатності таких дій. Підрядник може вимагати компенсації його витрат, які в нього виникли у зв\’язку з забезпеченням схоронності майна за надзвичайних обставин і які неможливо було врахувати при укладанні договору.
Відповідальність підрядника за ст. 841 ЦК України настає з умови, наявності його вини у втраті або пошкодженні майна замовника на загальних підставах і може бути як договірною так і деліктною.
У договорах підряду на ведення реконструкції об\’єкта і зокрема на діючому підприємстві на замовника може покладатися обов\’язок по організації пожежної безпеки та інших заходів із забезпечення схоронності його об\’єкта та іншого майна. В такому разі відповідальність підрядника можлива тільки у тому разу якщо втрата або пошкодження майна замовника, яке знаходилось у володіння підрядника відбулося внаслідок вчинення останнім винних дій.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code