Науково-практичний коментар до ст. 842 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 842 Цивільного кодексу України

Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу
 
1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної договором підряду роботи несе сторона, яка надала матеріал, а після настання цього строку – сторона, яка пропустила строк, якщо інше не встановлено договором або законом.
Коментар:
Ризик це об\’єктивна категорія яка полягає в можливості настання несприятливих наслідків і за які не відповідають ні замовник, ні підрядник, ні треті особи. Якщо загибель матеріалу або його пошкодження відбулись внаслідок вини будь-якої із сторін, відповідальність покладається на винну сторону і правили встановлені у коментований статті не застосовуються.
Об\’єктом ризику є матеріали, що надані сторонами. Залежно від строку здачі підрядником результатів робіт, встановленого у договорі, ризик у ст. 842 ЦК України поділяється на дві групи – коли випадкове знищення або пошкодження матеріалу відбулося: а) до настання строку здачі і б) коли воно сталося після нього.
У першому разі цей ризик покладається на сторону яка надала матеріал, у другому – на сторону, що пропустила строк для передачі матеріалу роботи або його прийняття..
Коментована норма хоча і певною мірою конкретизує загальне правило, встановлене у ст. ст. 612, 613 ЦК України про покладення ризику випадкової загибелі речі на сторону, яка прострочила виконання зобов\’язання, але побудована за диспозитивною моделлю. Тому розподіл ризику випадкового знищення, пошкодження (псування) матеріалу в іншому ніж це встановлено ст. 842 ЦК України порядку, можливий самими сторонами у договорі або визначений у законі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code