Науково-практичний коментар до ст. 843 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 843 Цивільного кодексу України

Стаття 843. Ціна роботи
 
1. У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.
2. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.
3. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.
Коментар:
Ціна – грошова сума, що підлягає сплаті за результати роботи підрядника. Ціна може встановлюватись у договорі у вигляді обумовленої сторонами грошової суми або містити способи її визначення.
В першому випадку вона може зазначатися безпосередньо у договорі або у додатках до нього, які є невід\’ємною частиною (кошторис, який містить постатейний перелік витрат; калькуляція; прейскурант). В другому випадку конкретна сума, що підлягає сплаті у договорі, не зазначається, але повинен встановлюватися спосіб, за яким як самі сторони, так і будь-які треті особи в змозі самостійно визначити конкретну ціну роботи у грошовій сумі. Узгодження ціни таким способом може відбуватись у формі використання поточних індексів вартісних показників; у відсотковому вираженні по відношенню до вартості матеріалу; по відношенню до курсу валют; біржового катування; роботи підрядника за одиницю часу тощо.
За загальним правилом ціни за принципом свободи договору встановлюються за вільним погодженням між сторонами. В окремих випадках, відповідно до Закону України \”Про ціни та ціноутворення\” від 03.12.90 року N 507, розмір ціни, шляхом затвердження граничних розмірів і тарифів може обмежуватись державними органами. У побутовому підряді це відбувається шляхом затвердження відповідними державним органом державної влади або місцевого самоврядування тарифів та прейскурантів. Формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку її застосування, контроль за дотриманням замовниками, проектними, будівельно-монтажними організаціями та іншими учасниками інвестиційної діяльності нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об\’єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій, здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування і архітектури (ст. 12 Закону України \”Про ціни та ціноутворення\” від 03.12.90 року). Так, наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України \”Про затвердження правил визначення вартості будівництва\” від 27.08.2000 року N 174 встановлено правило визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції і технічного переоснащення об\’єктів ремонт і будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.
Ціна в підрядних договорах, що укладаються на підставі тендера або конкурсу визначається відповідно до тих умов.
2. Положення частини 2 коментованої статті дозволяють стверджувати, що ціна у договорі підряду може визначатися не тільки самими сторонами або державними органами та органами місцевого самоврядування, але і за рішенням суду. При цьому суд за основу повинен прийняти ціни, що звичайно застосовуються за аналогічних робіт з урахуванням необхідних витрат визначених сторонами. Законодавець залишає без відповіді питання про те як визначити ціну робота яка є штучною та ексклюзивною аналоги для якої знайти важко чи взагалі неможливо.
3. Ціна роботи складається з двох показників. Перший – витрати підрядника, а другий – плата за виконану ним роботу. До витрат підрядника відносяться вартість матеріалу, устаткування та інших засобів, оплата субпідрядникам та власним робітникам. Друга частина – це безпосередня винагорода підрядника за результат виконаної роботи. На практиці сторони у договорі вказують загальну суму, без визначення часток витрат та винагороди. Проте таке виділення можливе у випадку виникнення спору з приводу дострокового розірвання договору, зміни його умов або з приводу дійсної вартості витрат і відповідного зменшення ціни роботи.
У сфері будівництва витрати на спорудження об\’єкту відображаються у певних документах, форми яких затверджено наказом Держкомітету України статистики України та Державного комітету України з будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.06.2002 року N 237/5: N КБ-2в \”Акт приймання виконаних робіт\”; N КБ-3 \”Довідка вартості виконаних робіт\”.
Сторони можуть змінити ціну договору:
1) за добровільним погодженням
2) у разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг; за наявності ощадливості підрядника з дотриманням вимог щодо збереження якості робіт; у випадку відступу підрядника від умов договору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code