Науково-практичний коментар до ст. 845 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 845 Цивільного кодексу України

Стаття 845. Ощадливість підрядника
 
1. Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.
2. Якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження зумовило погіршення якості роботи.
3. Сторони можуть домовитися про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником.
Коментар:
1. Ощадливе ведення робіт підрядником дозволяє здійснити економію матеріалів або грошових коштів. За загальним правилом, всі вигоди від цього отримує підрядник, якщо така економія не досягалась за рахунок погіршення якості роботи. При цьому не повинно відбуватись як погіршення результату роботи так і загальне зниження якості за рахунок застосування більш дешевих або менш якісних матеріалів.
2. Домовленість про розподіл заощадженого між сторонами може відбуватись при укладені договору, під час або після його виконання. Співвідношення такого розподілу сторони визначають самі. Необхідно зауважити, що для замовника є більш вигідним визначити ці умови на етапі укладання договору.
 
Також, додамо наступне.
 
Відповідно до статті, що коментується, виявляючи належну турботу та обачність, майстерність і професіоналізм при проведенні робіт, підрядник може домогтися зниження витрат у порівнянні з тим, як вони визначені в кошторисі. Оскільки зниження витрат не впливає на якість виконаних робіт і досягнуто внаслідок уміння і професіоналізму підрядника, то справедливо, що підрядник збереже за собою зекономлені кошти. Ощадливість підрядника — це зниження фактичних витрат підрядника в порівнянні з кошторисом. Обов\’язок замовника оплатити виконану роботу при цьому не підлягає перегляду. Отже, підрядник вправі вимагати сплати ціни в обсязі, передбаченому кошторисом. Разом із тим закон допускає можливість перегляду ціни у бік її зменшення, якщо договором передбачений розподіл отриманої підрядником економії між сторонами (ч. 2 ст. 845 ЦК).
Згідно зі ст. 858 ЦК при неякісному виконанні робіт замовник вправі не тільки вимагати зменшення встановленої ціни, а й наділений іншими правами, у тому числі правом на відмову від договору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code