Науково-практичний коментар до ст. 847 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 847 Цивільного кодексу України

Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов\’язаний попередити замовника
 
1. Підрядник зобов\’язаний своєчасно попередити замовника:
1) про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника;
2) про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи;
3) про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.
Коментар:
Інформаційний обов\’язок підрядника стосовно попередження замовника про обставини які загрожують якості або придатності результату роботи ґрунтується на тому, що він є професіоналом, який систематично здійснює таку діяльність, більш ніж замовник обізнаний щодо якості матеріалу, способу ведення робіт, застосування певних засобів та технологій. Виконанню цього обов\’язку передують дії підрядника з прийняття та оцінки матеріалу, одержаного від замовника, оцінки його вказівок, аналізу інших обставин, які робляться з усією компетентністю та уважністю.
Недоброякісним є матеріал, який не відповідає вимогам ДСТУ, технічним стандартам та умовам. Непринадним є матеріал хоча і якісний, але за своїми характеристиками він не може бути використаний для досягнення результату обумовленого договором підряду. Вказівки замовника можуть стосуватися предмету договору підряду, строків але він не може втручатися в діяльність підрядника згідно припису ст. 849 ЦК України. Тому вказівки замовника можуть стосуватись будь-яких питань окрім поточної діяльності підрядника.
Коментована стаття не розкриває поняття своєчасності. Оцінка належного виконання цього обов\’язку підрядником повинна здійснюватись з врахуванням конкретних обставин за яких приймався матеріал, надавались вказівки, обставин, зумовлених особливостями організації виконання роботи та специфікою підрядних відносин. Про явні недоліки матеріалу, неприйнятності вказівок замовника, інші обставини, що загрожують якості або придатності результату роботи підрядник повинен негайно попередити контрагента до початку використання матеріалу і виконання вказівок, а про обставини які можуть виявитися з певним строком негайно з моменту їх виявлення
Стаття 847 ЦК України не містить вимог щодо форми такого повідомлення. З метою уникнення суперечок його доцільно робити в письмовій формі з повним обґрунтування, а в разі необхідності з підтвердженням об\’єктивними даними, технічними розрахунками та аргументацією. Про недоброякісність та непридатність матеріалу, яка виявлена під час його передання замовником сторони можуть зробити посилання в акті приймання – передачі. Можливим є у разі виникнення спору з цього питання, отримання висновку фахівця – третьої особи.
Якщо замовник не вживає відповідних заходів після одержання попередження підрядника, останній може відмовитись від договору і вимагати відшкодування збитків (ч. 1 ст. 848 ЦК України). Підрядник, який не виконав зазначений обов\’язок і не направив відповідного попередження замовнику втрачає право у подальшому посилатись на настання несприятливих обставин При цьому форма його вини значення не має.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code