Науково-практичний коментар до ст. 848 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 848 Цивільного кодексу України

Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника
 
1. Якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи, підрядник має право відмовитися від договору підряду та право на відшкодування збитків.
2. Якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров\’ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, підрядник зобов\’язаний відмовитися від договору підряду, маючи право на відшкодування збитків.
Коментар:
Коментована стаття встановлює права та обов\’язки підрядника якщо замовник не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не замінить вказівок про спосіб виконання роботи. Такий підхід замовника може породжувати: 1) тільки загрозу якості або придатності результату роботи; 2) окрім цих наслідків створювати загрозу життю та здоров\’ю людей, призводити до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог. В першому випадку підрядник має право, а в другому – обов\’язок відмовитися від підрядного договору. Також і в першому і в другому разі у нього залишається право після реалізації права чи обов\’язку на відмову від договору, відповідно, отримати від замовника відшкодування збитків.
Частина 1 ст. 848 ЦК України дозволяє підряднику відмовитись від договору і при не усуненні замовником інших обставин, що загрожують якості або придатності результату. Проте обов\’язку відмовитись від нього якщо інші обставини будуть створювати загрозу чи призводити до порушення зазначених правил не встановлює.
2. Частина 2 ст. 848 ЦК України не розкриває поняття порушення інших вимог. Вона може міститься у нормативно-правових актах, відомчих нормативах, інструкціях підприємств, правилах виконання певних робіт. Тобто законодавець залишає перелік відкритим.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code