Науково-практичний коментар до ст. 849 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 849 Цивільного кодексу України

Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи
 
1. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.
2. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.
3. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги – відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.
4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.
Коментар:
1. Право на перевірку замовником ходу та якості роботи спрямоване на встановлення додаткових гарантій того, що результат робіт буде десятим у обумовлені строки та буде відповідати всім вимогам, зокрема щодо якості. Після того, як роботи виконані замовнику важко, а іноді і неможливо перевірити дотримання підрядником всіх вимог до результату робіт. В підрядних роботах це право дозволяє замовнику оперативно реагувати на порушення строків та вимог щодо якості підрядником і своєчасно усувати їх. Це реагування може здійснюватись шляхом надання обов\’язкових до виконання вказівок підряднику з питань ходу і якості роботи. В той же час, оскільки в підрядних взаємовідносинах діє презумпція професіоналізму підрядника, замовник не може втручатись в діяльність підрядника. Контроль замовником може здійснюватись як самостійно, так із залученням третіх осіб (спеціалісти, інженерінгові та будівельні організації).
2. Частина 2 статті 849 ЦК України надає право замовнику одразу відмовитись від договору підряду та вимагати від шкодування збитків у разу порушення підрядником строків початку та закінчення робіт. В останньому випадку замовник має довести, що роботи у визначений строк виконанні не будуть. Реалізація цього права буде цілком слушною, якщо підрядник недотримується встановлених у договорі проміжних строків, що є об\’єктивним підтвердженням обґрунтованості висновків замовника. Прострочення підрядника стосовно строків початку та закінчення робіт має бути істотною і призводити до втрати інтересу замовника у результаті або до сумнівів у професіоналізмі та компетентності підрядника. Мотиви з яких підрядник порушує строки початку та закінчення робіт значення не мають. Єдине виключення – порушення обов\’язку замовником щодо своєчасності надання матеріалів, проведення авансових виплат.
3. Частина 3 коментованої статті встановлює права замовника при виявленні ним інших ніж строки виконання робіт порушень під час виконання договору підряду. Якщо стане очевидним, що робота не буде виконана належним чином, замовник має право призначити строк для усунення недоліків підрядником. Цей строк має бути таким, щоб підрядник мав об\’єктивну змогу усунути допущені ним недоліки. Якщо такі вимоги підрядником не будуть виконані замовник може: 1) відмовитись від договору підряду; 2) доручити виправлення роботи іншій особі. При цьому в першому випадку замовник має право отримати від підрядника відшкодування збитків. А в другому – отримати лише відшкодування витрат пов\’язаних із залученням інших осіб. Доказування очевидності невиконання належним чином роботи за підрядним договором покладається на замовника.
4. Частина 4 ст. 849 ЦК України встановлює право замовника відмовитись від договору підряду і без порушень з боку підрядника. Не вимагається взагалі ніяких причин для реалізації цього права замовником, але є необхідним дотримання певних умов: 1) така відмова можлива до закінчення виконання робіт; 2) вже виконанні підрядником роботи підлягають повній оплаті; 3) відшкодувати підряднику збитки, спричиненні розірванням договору, як реальні, так і упущену вигоду.
Відмова від договору підряду оформлюється у письмовій формі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code