Науково-практичний коментар до ст. 850 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 850 Цивільного кодексу України

Стаття 850. Сприяння замовника
 
1. Замовник зобов\’язаний сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду.
У разі невиконання замовником цього обов\’язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи.
2. Якщо виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або недогляду замовника, підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв\’язку з невиконанням замовником договору.
Коментар:
1. Коментована стаття встановлює обов\’язок замовника сприяти підряднику у виконанні роботи. У законодавстві конкретний перелік дій із сприяння відсутній. Правова природа підрядних відносин дозволяє зробити висновок, що дії замовника по сприянню не повинні бути тотожними діям підрядника, які він здійснює для виконання власних зобов\’язань. Цей обов\’язок замовником реалізується за умови передбачення у договорі одночасно трьох складових: випадків, обсягів та порядку сприяння. За невиконання обов\’язків із сприяння замовник повинен відшкодувати підряднику спричинені ним збитки зокрема додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, підвищенням ціни роботи.
2. Частина 2 коментованої статті визначає правові наслідки дій або недогляду замовника, наслідком яких стала неможливість виконання роботи підрядником.
 
Крім цього, додамо наступне.
 
Обов\’язок замовника сприяти підряднику є традиційним для підряду. Це пояснюється звичайною тривалістю відповідних відносин, а також їх звичайною складністю. Оскільки включення в договір умови, яка передбачає необхідність для замовника сприяти виконанню зобов\’язань контрагенту, може тягти за собою для замовника істотні матеріальні витрати, ст. 850 ЦК встановлює відповідні вимоги для виконання такого обов\’язку. Мається на увазі, що таке включення набуває чинності, якщо в договорі встановлені не тільки випадки та об\’єм, а й порядок сприяння.
Наслідки порушення замовником вказаного обов\’язку є різноманітними, в тому числі виникнення в підрядника права вимагати відшкодування збитків, враховуючи додаткові витрати, які викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи. Підрядник вправі вимагати відшкодування інших збитків, викликаних вказаною причиною, або відповідного підвищення кошторисної вартості робіт. До перелічених наслідків додається ще один: підрядник, який через вказану причину не виконав договір або виконав його неналежним чином, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що внаслідок не-сприяння, встановленого договором, виконання робіт стало неможливим.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code