Науково-практичний коментар до ст. 852 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 852 Цивільного кодексу України

Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду
 
1. Якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.
2. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Коментар:
Порушення підрядником умов договору підряду може проявитися у допущені недоліків в роботі. Їх можна поділити на два види: істотні та неістотні. Залежно від цього за законом замовник отримує відповідні певні права. Частина перша ст. 852 ЦК України визначає недоліки, які не вплинули на якість результату та істотно не порушують вимоги до нього. Таким є відступ від умов договору, що погіршило роботу та інші недоліки. Поняття останніх в коментованій статті не розкриваються, очевидне, що вони є відступом від умов договору які істотно не знижують якості роботи, не роблять непридатним результату робіт. Наприклад, використано не той колір при фарбування стін. При виявленні таких неістотних порушень замовник на власний розсуд може: 1) вимагати від підрядника безоплатного виправлення недоліків у розумний строк; 2) виправити їх за власний рахунок, а потім або відшкодувати свої витрати на це або зменшити плату за роботу підряднику на суму таких затрат. Договором підряду сторони можуть на відступ від положень коментованої норми позбавити замовника таких прав або встановити інші наслідки порушення підрядником умов договору. Поняття розумного строку в ч. 1 ст. 852 ЦК України не встановлено.
Якщо в роботі допущені істотні недоліки, істотні відступи від умов договору замовник має право на розірвання договору та відшкодування збитків. В кожному конкретному випадку сторони підрядного договору повинні визначити і ступінь істотності відступів від умов договору підряду або інших недоліків в роботі. В разу недосягнення ними згоди це питання сторони можуть розв\’язати у судовому порядку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code