Науково-практичний коментар до ст. 854 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 854 Цивільного кодексу України

Стаття 854. Порядок оплати роботи
 
1. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов\’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, – достроково.
2. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.
Коментар:
1. Стаття 854 ЦК України встановлює загальне правило порядку оплати робіт, яке є логічним та виправданим розвитком притаманних підрядному договору ознак, де зазвичай підрядник виконує роботи своїм коштом, силами, на власний ризик. Замовник зобов\’язаний сплатити підряднику обумовлену в договору ціну в повному обсязі після остаточної здачі йому результатів роботи. При цьому такий обов\’язок виникає у нього за умови, що і підрядник виконав свої обов\’язки повністю: робота виконана належним чином та в обумовлений строк або достроково у разі погодження на це замовника. Положення коментованої статті про те, що ціна за роботу сплачується за умови дотримання наведених вище вимог, не слід розуміти в такому сенсі, що у випадку виникнення або неістотного їх порушення підрядником він втрачає право на отримання належних йому платежів від замовника. В такому разі сторони можуть вирішити питання про зменшення розміру ціни договору.
В договорі підряду сторони можуть встановити самостійно інший порядок проведення оплати роботи: 1) попередньо за всю роботу або окремі етапи (види); 2) за результатом виконання певних етапів чи видів робіт.
Попередня оплата може здійснюватись також шляхом авансу або завдатку. Аванс – це сума яка сплачується у рахунок грошового зобов\’язання на перед і не має забезпечувального характеру, властивого завдатку. Відповідно до ч. 2 коментованої статті у підрядника є право вимагати виплати авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором. Тому доцільно детально визначити у договору розмір авансу, випадки, порядок та строк його видачі, а також порядок зарахування у оплату виконаних робіт.
Розрахунки за виконані роботи (етапи, види робіт) проводяться на підставі документів про їх обсяг та вартість. Для окремих видів робіт порядок оплати робіт може передбачатися у нормативних актах. Наприклад, п. 99 Загальних умов укладення та виконання договорів у капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року N 668, містить порядок за яким оплата здійснюється на підставі документів про обсяг та вартість виконаних робіт, які складає підрядник та затверджує замовник.
Доцільно в договорі підряду чітко визначити види, які є підставою для оплати, порядок їх складання та порядок їх оплати, а також механізм зменшення ціни договору у разі виявлення завищення їх обсягу тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code