Науково-практичний коментар до ст. 855 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 855 Цивільного кодексу України

Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи
 
1. Якщо предмет договору підряду до здачі його замовникові був випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник не має права вимагати плати за роботу.
Підрядник має право на плату, якщо знищення предмета договору підряду або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу, переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання роботи або якщо таке знищення чи неможливість закінчення роботи сталися після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи.
Коментар:
1. Один з видів ризику який покладається на підрядника – позбавлення його права на отримання винагороди за виконану роботу у разі якщо: 1) предмет договору підряду було випадково знищено; 2) закінчення роботи є неможливим без вини сторін. Несення цього ризику припиняється з моменту здачі предмета договору підряду замовнику, а у разі його ухилення від прийняття виконаної роботи з часу коли мало відбутися її передання. Підставу для першого висновку дає пряма вказівка ч. 1 ст. 855 ЦК України, а для другого ч. 6 ст. 853 ЦК України, згідно з якою право власності на предмет договору підряду переходить до замовника у разі його ухилення від прийняття роботи у момент коли мало відбутися передання результату робіт. Тому сторонам доцільно чітко визначити строк здачі результату робіт у договорі.
Момент виникнення цього ризику для підрядника відповідає строку початку робіт у підрядних відносинах на виготовлення речі, а у договорі на її обробку, переробку, ремонт – від часу подання речі замовником підряднику.
Якщо договором підряду було встановлене поетапне виконання робіт і замовник належним чином прийняв результати виконання певних етапів, а після цього сталося випадкове знищення предмета договору до закінчення всієї роботи, підрядник має право отримати винагороду за них. Ті ж результати, які замовник не встиг прийняти до загибелі предмета договору, оплаті не підлягають.
За наявності вини будь-якої із сторін у знищенні предмета договору підряду, правила коментованої статті не застосовуються, а винна сторона відшкодовує спричиненні збитки.
Від випадкового знищення предмета договору підряду необхідно розрізняти випадкове знищення матеріалу, з якого виконуються роботи, оскільки в останньому разі такий ризик покладається на його власника.
2. Частина 2 коментованої статті визначає винятки із загальних правил. Підрядник має право отримати плату, в разі неможливості закінчення роботи без вини сторін або у разі знищення предмета договору підряду у разі: 1) передання замовником підряднику матеріалів з недоліками; 2) виконання підрядником вказівок замовника про певний спосіб виконання роботи; 3) коли вищевказане сталося після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи.
Для реалізації вищевказаного права на оплату підрядник має довести виконання ним обов\’язків, передбачених ст. 847 ЦК України, а також наявність причинного зв\’язку між обставинами передбаченими ч. 2 коментованої статті та наслідками.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code