Науково-практичний коментар до ст. 857 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 857 Цивільного кодексу України

Стаття 857. Якість роботи
 
1. Робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти – вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
2. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові.
3. Результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.
Коментар:
1. Договір підряду виконується відповідно до завдання замовника. Параметри, яким повинен відповідати результат робіт, обумовлюють, як правило, у договорі і стосуються вони не тільки якості але і інших показників. Наприклад, результат договору будівельного підряду має відповідати чітко визначеним кольору стін, а одяг, пошитий за договором побутового підряду – до фасону. Якщо такої відповідності підрядником не дотримано, навіть за умови якісності виконаної роботи правомірним з боку замовнику буде порушення питання про неналежне виконання своїх зобов\’язань підрядником.
Критерії, яким повинен відповідати результат роботи, сторони можуть передбачити безпосередньо у тексті договору, в додатках до нього, затвердженій технічній документації, проектах, ескізах тощо. В разі відсутності або неповноти таких даних – вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру. Вони можуть міститись у державних стандартах, правилах, технічних нормах, в інших нормативно-технічних документах.
2. Якість виконаної роботи повинна відповідати передбаченій у договорі. Погодження якості може відбуватись як прямою вказівкою на певні стандарти, критерії окреслені у тексті договору або додатках до нього так і може встановлюватися шляхом узгодження способу визначення сторонами показників якості. Також сторони можуть обумовити відповідність роботи певним зразкам. За відсутності чітких вимог щодо якості роботи сторони можуть визначити її відповідно до вимог що звичайно ставляться до результату роботи на момент передання їх замовникові.
3. Якщо для результату робіт не встановлено гарантійний строк за договором або за законом необхідно застосовувати частину 3 коментованої статті, яка містить певні критерії щодо тривалості строку відповідності результату робіт вимогам якості.
Так, результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для виконання: 1) відповідно до договору підряду; 2) для звичайного використання роботи такого характеру. Тобто законодавцем використано оціночні критерії, які потребують належного правового обґрунтування.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code