Науково-практичний коментар до ст. 858 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 858 Цивільного кодексу України

Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи
 
1. Якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника:
1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;
2) пропорційного зменшення ціни роботи;
3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.
2. Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов\’язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.
3. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.
4. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.
5. Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості.
Коментар:
1. Неналежною якістю роботи, за яку настає передбачена коментованою статтею відповідальність є: 1) виконання підрядником роботи з відступами від умов договору які погіршили результати роботи; 2) виконання підрядником роботи з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання результатів роботи такого характеру. У випадку встановлення таких порушень, якщо інше не передбачено у договорі підряду або законі, замовник за своїм вибором може вимагати від підрядника виконання додаткового обов\’язку: 1) безоплатно усунути недоліки роботи в розумні строки; 2) відшкодувати витрати замовника на усунення недоліків; 3) пропорційно зменшити ціну договору. При цьому для останнього обов\’язку не потрібно додержання додаткових умов, а перші два виконуються за наявності певних обставин. Так, перший можливий додатковий обов\’язок виникає якщо підрядник не скористується своїм правом, встановленим ч. 2 коментованої статті – безоплатно виконати роботу заново, а другий в разі, якщо договором підряду замовнику надано право на самостійне усунення недоліків.
2. Замість усунення недоліків, за які відповідає підрядник, він має право виконати всю роботу заново безоплатно. Такі дії він має право узгодити з контрагентом. Цей висновок випливає з аналізу змісту ч. 1 ст. 858 ЦК України. Реалізація цього права підрядником має наслідком покладення певних обов\’язків на контрагентів. Відшкодування збитків, спричинених простроченням виконання – на підрядника і повернення раніше переданої роботи, якщо за її характером таке повернення можливе – на замовника.
3. Істотні відступи від умов договору підряду або інші істотні недоліки у роботі поділяються на: 1) ті, що не можуть бути усунені і 2) ті, що не були усунені у встановлений замовником розумний строк. Такі недоліки дають замовнику право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків. Аналіз змісту коментованої норми дає підстави для висновку, що пропозиція замовника про усунення істотних відступів у роботі від умов договору підряду або усунення інших істотних недоліків надається один раз. Якщо і при виконанні роботи заново підрядник допустить аналогічні порушення зобов\’язань замовник має право на відмову від договору та компенсацію збитків.
4. За домовленістю між сторонами у договорі підряду можуть міститися умови про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки, які виникли з необережності або інших підстав крім тих, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника. Тому навіть якщо передбачити у договорі можливість звільнення підрядника від відповідальності за певні, визначені контрагентами, недоліки роботи, це положення договору буде діяти з врахуванням зазначеного положення.
5. Частина 5 коментованої статті дозволяє застосувати до підрядника норми про відповідальність продавця товару неналежної якості – ст. 678 ЦК України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code