Науково-практичний коментар до ст. 860 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 860 Цивільного кодексу України

Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку
 
1. Перебіг гарантійного строку починається з моменту, коли виконана робота була прийнята або мала бути прийнята замовником, якщо інше не встановлено договором підряду.
2. До обчислення гарантійного строку за договором підряду застосовуються положення статті 676 цього Кодексу, якщо інше не встановлено договором або законом.
Коментар:
1. Початок перебігу гарантійного строку коментованою статтею встановлено з моменту прийняття виконаної роботи або з того моменту, коли виконана робота повинна була бути прийнятою. Прийняття роботи може засвідчуватися актом прийому-передачі. В такому випадку дата його підписання і є датою початку перебігу гарантійного строку. У договорах побутового підряду передача результату робіт може відбуватися і без складання документів. Від дати фактичної передачі підрядником замовнику виконаної роботи при її прийнятті в усній формі.
В окремих випадках акт прийняття-передачі підлягає затвердженню. Так, відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об\’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 року N 1243, в капітальному будівництві акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта засвідчується органом виконавчої влади або місцевого самоврядування. Відтак і початок відліку гарантійного строку тут починається від дати затвердження акта. Якщо замовник ухиляється від прийняття результату робіт відлік гарантійного часу починається з урахуванням правил встановлених ч. 5, 6 ст. 853 ЦК України. Положення цієї норми є диспозитивним і сторони можуть самостійно визначити і інший порядок.
2. Частина 2 коментованої статті на обчислення гарантійного строку за договором підряду поширює положення ст. 676 ЦК України. Безумовно, що це повинно відбуватись з врахуванням специфіки договору підряду.
Проте, норма ч. 2 ст. 860 ЦК України є диспозитивною і сторони можуть не поширювати ці правила якщо врегулюють свої відносини у договорі на відступ від таких положень або якщо законом буде передбачене інше.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code