Науково-практичний коментар до ст. 862 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 862 Цивільного кодексу України

Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації
 
1. Якщо сторона у договорі підряду внаслідок виконання договору одержала від другої сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця, вона не має права повідомляти їх іншим особам без згоди другої сторони.
Коментар:
Коментована норма встановлює для обох контрагентів обов\’язок дотримування правил інформаційної безпеки. Збереження конфіденційності стосується не будь-якої інформації, а такої, яка відповідає наступним ознакам: 1) інформація є надбанням однієї сторони за договором і становить самостійну цінність; 2) контрагенту за договором підряду вона повідомляється в зв\’язку з виконанням договору; 3) вона може бути відомою, існувати до підрядного договору або ж бути абсолютно новою і виникати внаслідок виконання підрядних зобов\’язань; 4) стосується нових рішень і технічних знань, які в свою чергу можуть бути обороноздатними (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції) або ж такими, що не підлягають правовій охороні (конструктивні чи технологічні рішення, нові знання); 5) патентоздатні рішення і технічні знання можуть бути захищені патентами або ні; 6) конфіденційна інформація може стосуватися не тільки нових рішень і технологічних знань, але і комерційної таємниці.
Згідно зі ст. 30 Закону \”Про інформацію\” від 02.10.92 року інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємничу. Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюється за їх бажанням відповідно до передбачених ними. До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі. Крім того сторони при врегулюванні цього питання можуть спиратися на ст. ст. 200, 420, 505 ЦК України.
2. Підрядник повинен погоджувати з замовником подання такої інформації субпідрядникам. Також сторони повинні узгоджувати повідомлення її засобам масової інформації. Не буде порушенням обов\’язку із збереження конфіденційності у випадку повідомлення такої інформації контролюючим органам у зв\’язку з виконанням останніми своїх державних функцій. Проте про такі перевірки одна сторона має негайно повідомити іншу сторону.
Сторони повинні також враховувати положення законодавства про інтелектуальну власність, згідно з якими пріоритет має сторона, яка першою подала заявку на винахід, промисловий зразок, корисну модель. І повідомляючи інформацію про нові рішення і технічні знання, які є обороноздатними але на які навіть не надано заявку на отримання патенту сторона, яка це зробила, ризикує не отримати промислову власність. Тому доцільно в договорі підряду чітко визначити види інформації, яка не підлягає розголошенню, яким чином фіксується подання інформації, порядок і умови використання інформації, в тому числі у кого виникає право на отримання патенту і за яких підстав, відповідальність за виконання обов\’язку з дотримання інформаційної безпеки.
Належним виконанням цього обов\’язку буде, коли сторони будуть не тільки не розголошувати інформацію, але і будуть здійснювати заходи з унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації третіх осіб, її розголошення працівниками сторін.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code