Науково-практичний коментар до ст. 868 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 868 Цивільного кодексу України

Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу
 
1. Підрядник зобов\’язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору. Підрядник зобов\’язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення.
Коментар:
Норма коментованої статті встановлює так званий переддоговірний обов\’язок. В даному випадку це обов\’язок підрядника по наданню належної інформації особі, яка ще не стала замовником. Але, маючи відповідний намір, є споживачем у розумінні Закону \”Про захист прав споживачів\” від 12.05.91 року N 1023 (див. коментар ч. 2 ст. 865). Виникнення права на інформацію пов\’язано із вираженням наміру замовити певну роботу.
Обов\’язок по наданню інформації може вважатись виконаним, якщо надана інформація відповідає таким критеріям: необхідність, достовірність, своєчасність і доступність. До необхідної відноситься інформація стосовно договору, яка передбачена законодавством або запитана споживачем. Коментована стаття визначає лише основні відомості, більш детально перелік необхідної інформації надає ст. 15 Закону \”Про захист прав споживачів\”: назва робіт, нормативні документи, які встановлюють вимоги до таких робіт, основні властивості результату робіт, застосування шкідливих речовин при виготовленні замовлення, дані про ціну, умови та правила оплати, строк придатності (служби) та ін.
Правилами побутового обслуговування населення встановлені вимоги щодо інформації, яку має бути надано споживачеві у місці приймання та видачі замовлень. Така інформація стосується договору, оскільки доводить до відома споживача його права, повну інформацію про іншу сторону договору та інші відомості. Зокрема, це текст самих Правил побутового обслуговування, витяг із Закону \”Про захист прав споживачів\”, перелік побутових послуг, інформація про повне найменування виконавця, його адресу, номери телефонів, прізвище, ім\’я та по батькові керівника (власника), копії свідоцтв про державну реєстрацію, сертифікатів відповідності, торгових патентів, ліцензій, зразки матеріалів та виробів, ціни і тарифи, гарантійні зобов\’язання виконавця послуг, інформація про працівників, перелік категорій громадян, які користуються пільгами в отриманні побутових послуг та ін. У разі надання послуг поза межами приміщення виконавець повинен забезпечити умови для ознайомлення замовника з цими Правилами, надання замовнику на робочому місці виконавця інформації про найменування, розташування, номер телефону виконавця, що організував надання послуг, номер свідоцтва про державну реєстрацію та назву органу, що провів державну реєстрацію.
У разі надання послуг поза межами приміщення виконавець повинен забезпечити умови для ознайомлення замовника з Правилами побутового обслуговування, надання замовнику інформації про найменування, розташування, номер телефону виконавця, номер свідоцтва про державну реєстрацію та назву органу, що провів державну реєстрацію.
Важливим чинником, що впливає на необхідність інформації, є своєчасність її надання. Тому визначений обсяг відомостей має бути заздалегідь підготовлений для ознайомлення, а інформацію за запитом має бути надано у найкоротший можливий термін.
Достовірною є інформація, яка відповідає реальному стану речей.
Доступність інформації залежить не лише від її розміщення на видному і зручному для замовників місці. Важливе значення має викладення інформації в доступній формі, тобто із застосуванням лише зрозумілих термінів.
Рівень наданої інформації має забезпечувати свідомий і компетентний вибір замовником роботи, матеріалу, способу виконання, виконавця, а також можливість використання результату за призначенням, яке має на увазі замовник. Під час визначення обсягу та рівня інформації необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики робіт, які він замовляє.
Якщо за характером роботи це має значення, підрядник зобов\’язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу. Але, якщо підрядником з урахуванням характеру робіт справедливо зроблений висновок про неістотність такої інформації, замовник не позбавляється права таку інформацію запитати.
Право на одержання інформації виникає при вираженні наміру укласти договір, реалізація цього права є передумовою укладення договору. Навпаки, порушення такого права є перешкодою для його укладання. Тому ненадання підрядником належної інформації може розцінюватись як ухилення від укладення договору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code