Науково-практичний коментар до ст. 872 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 872 Цивільного кодексу України

Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду
1. Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм вибором:
1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості;
2) розірвання договору та відшкодування збитків.
2. У разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати.
3. Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров\’я замовника та інших осіб, може бути пред\’явлена замовником або його правонаступником протягом десяти років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така вимога може бути пред\’явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку.
У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування його витрат на усунення недоліків.
Коментар:
1. Частина перша коментованої статті встановлює наслідки допущення підрядником істотних відступів від договору або істотних недоліків у роботі. При цьому її положення стосуються лише робіт, виконаних із матеріалу замовника. Для визначенні істотного відступу можна застосовувати положення ч. 2 ст. 651 ЦК України щодо істотності порушення договору: істотним можна вважати відступлення, яке позбавляє замовника того, на що він розраховував при укладенні договору. Визначення істотного недоліку надає ст. 1 Закону України \”Про захист прав споживачів\” від 12.05.91 року N 1023: це недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання результату робіт відповідно до його цільового призначення, виник з вини виконавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з таких ознак: взагалі не може бути усунутий, його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів або він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.
У зазначених випадках замовнику надається право вимагати: виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості (з матеріалу підрядника) або розірвання договору і відшкодування збитків. Аналогічні повноваження надає замовнику і Закон \”Про захист прав споживачів\”. При цьому вибір однієї чи іншої вимоги залишається за замовником. Зазначені вимоги можуть бути пред\’явлені споживачем протягом строків, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків – протягом десяти років.
2. Застосування у частині другій коментованої статті категорій \”інші відступи\” та \”інші недоліки\” ґрунтується на частині першій і означає \”інші, ніж зазначені у частині першій\”. До таких відступів та недоліків можна віднести:
– істотні відступи та недоліки у роботі, виконаній із матеріалу підрядника;
– неістотні відступи та недоліки у роботі, виконаній із матеріалу замовника;
– неістотні відступи та недоліки у роботі, виконаній із матеріалу підрядника.
В усіх із зазначених випадках ЦК надає замовнику право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати.
Законом України \”Про захист прав споживачів\” розмежовані права замовника у разі наявності істотного та неістотного недоліку. В першому випадку надається право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі, що не можуть бути віднесені до істотних (тобто виявлення будь-якої невідповідності результату робіт вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договору або вимогам, що пред\’являються до них, а також інформації про роботи, наданій виконавцем) замовник крім встановлених у коментованій статті дій має право вимагати безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи.
Вимоги щодо неістотних недоліків підлягають задоволенню у разі їх виявлення під час приймання виконаної роботи або під час її виконання, а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання – протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.
До інших відступів від умов договору можна віднести також порушення строків виконання робіт. У такому разі за кожний день (кожну годину – залежно від умов договору) прострочення підрядником сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (якщо вартість роботи не зазначена – від вартості замовлення), якщо інше не передбачено законодавством.
3. Спеціальні положення встановлені щодо недоліків робіт, які можуть становити небезпеку для життя або здоров\’я замовника та інших осіб (незалежно від їх істотності). Замовник або його правонаступник може пред\’явити вимогу про безоплатне усунення недоліків. Широких повноважень щодо обрання тієї чи іншої вимоги закон замовнику не надає, зважаючи на значний строк, протягом якого такі вимоги можуть пред\’являтись. Лише у разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник може вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування його витрат на усунення недоліків.
Для пред\’явлення таких вимог встановлюється строк у десять років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Строком служби є календарний строк використання результату робіт за призначенням, починаючи від дня виконання, протягом якого підрядник гарантує його безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини. Строк служби враховується у разі, якщо він перевищує десять років.
Якщо підрядник не попередив споживача про наявність строку служби (придатності) результатів роботи, про обов\’язкові умови користування ним та можливі наслідки їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього строку, шкода підлягає відшкодуванню і в тому випадку, коли вона була заподіяна після зазначеного строку. Пред\’явлення вимоги також не залежить від спливу гарантійного строку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code