Науково-практичний коментар до ст. 874 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 874 Цивільного кодексу України

Стаття 874. Правові наслідки нез\’явлення замовника за одержанням роботи
 
1. У разі нез\’явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право, письмово попередивши замовника, зі спливом двох місяців від дня такого попередження продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса, нотаріальної контори на ім\’я замовника.
2. Підрядник має право у випадках, визначених частиною першою цієї статті, замість продажу предмета договору побутового підряду притримати його або вимагати відшкодування.
Коментар:
1. Коментована стаття встановлює наслідки порушення замовником своїх договірних обов\’язків, зокрема, із прийняття робіт у визначений договором строк. Порушення цього обов\’язку може виражатись у нез\’явленні замовника за результатом або в іншому ухиленні від прийняття робіт. Враховуючи, що повна оплата робіт та матеріалу не завжди проводиться при укладенні договору таким ухиленням може бути відмова замовника внести оплату.
Підряднику надані права, реалізація яких дозволяє уникнути збитків, пов\’язаних із простроченням або невиконанням обов\’язків з боку замовника. Підрядником мають бути додержані певні передумови виникнення у нього таких прав. По-перше, він зобов\’язаний письмово попередити замовника про наслідки нез\’явлення за замовленням, в тому числі і назвати нотаріуса, у якого зберігатимуться належні замовникові кошти. У даній статті не передбачається необхідність спливу певного строку від договірного строку прийняття робіт. Час направлення повідомлення підрядником визначається самостійно. По-друге, від дня попередження має сплинути два місяці. Днем попередження може вважатись день, коли замовник одержав письмове звернення, що вимагає від підрядника забезпечення доказів вручення попередження замовникові. Зі спливом двомісячного строку у підрядника виникає право продажу предмета договору. Закон встановлює обов\’язок продати предмет договору за розумну ціну.
Суму, одержану від продажу предмета договору, підрядник має внести у депозит нотаріуса на ім\’я замовника. така сума зменшується на суму усіх належних підрядникові платежів. До таких можна віднести: неоплачена частина вартості матеріалу підрядника, неоплачена вартість робіт підрядника, а також витрати, понесені підрядником у зв\’язку із зберіганням предмета договору увесь час до моменту продажу, витрати, понесені у зв\’язку із продажем товару. При цьому оплаті підлягають саме витрати підрядника, а не оплата за зберігання або комісійні за укладення договору купівлі-продажу, адже відповідні відносини між підрядником і замовником відсутні.
Зазначені повноваження стосуються предмета договору. У разі нез\’явлення замовника у підрядника можуть зберігатись залишки матеріалу, інші речі, які належать замовнику і були передані ним у зв\’язку із укладенням договору побутового підряду. Щодо таких речей права продажу підрядник не має. За загальним правилом підрядник відповідає за втрату або пошкодження такого майна. Враховуючи, що підрядник не мав наміру його зберігати і передав би замовникові при переданні результату робіт, ризик випадкового знищення або пошкодження такого майна несе замовник, який прострочив прийняття або ухилився від нього.
2. За наявності встановлених частиною першою умов підрядник має право на свій розсуд скористатись іншими правами, а саме правом на притримання предмета договору та правом на відшкодування. У першому випадку, враховуючи положення про притримання (див. коментар до ст. ст. 594, 595, 596, 597) належні підрядникові платежі та відшкодування зазначених вище витрат можуть бути одержані ним після продажу предмета договору на торгах. В іншому випадку підрядник може звернутися із вимогою до замовника про відшкодування його збитків: витрат на матеріали, витрат на проведення робіт (в тому числі витрат робочого часу, витрат на оплату праці найманих працівників, оплату роботи устаткування тощо), витрат на зберігання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code