Науково-практичний коментар до ст. 881 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 881 Цивільного кодексу України

Стаття 881. Страхування об\’єкта будівництва
 
1. Страхування об\’єкта будівництва або комплексу робіт здійснюється підрядником або замовником відповідно до законодавства.
Сторона, на яку покладається обов\’язок щодо страхування, має надати другій стороні в порядку, встановленому договором, докази укладення нею договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики.
2. Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини підрядника (або субпідрядника), мають бути усунені підрядником за його рахунок.
3. Замовник має право з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень укласти договір про надання такого виду послуг із спеціалізованою організацією або спеціалістом. У цьому разі в договорі будівельного підряду визначаються функції та повноваження такого спеціаліста.
Коментар:
1. Положення ч. 1 коментованої статті містить правило про обов\’язкове страхування об\’єкта будівництва або комплексу робіт. Зобов\’язання щодо страхування покладається на замовника або підрядника відповідно до законодавства. Такими нормативно-правовими документами щодо страхування виступають норми гл. 67 ЦК України, Закон України \”Про страхування\” від 07.03.96 року N 85/96-ВР. Тобто, норми цієї статті мають відсилочний характер до спеціального законодавства по страхуванню. Окрім цього, норми цієї частини містять перелік даних, інформація про які повинна бути надана стороні, яка правомочна вимагати виконання зобов\’язань по страхуванню об\’єкта будівництва або комплексу робіт. Зокрема, це докази укладення нею договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики в порядку, встановленому договором. Страхування несе функцію убезпечити сторони договору від несприятливих наслідків, які можуть настати в разі певного випадку.
2. Ч. 2 коментованої статті визначає правило щодо обов\’язку підрядника (субпідрядника) усунути недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу за свій рахунок, в разі їх допущення з його вини. Норми коментованої статті кореспондуються з нормами статей 849, 880, 883, 852, 858 ЦК України.
3. Відповідно до ч. 3 цієї статті замовник з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень має право без погодження з підрядником укласти із спеціалізованою організацією або спеціалістом договір про надання такого виду послуг. Таким чином, замовник на підставі відповідного договору за плату доручає третій особі, яка володіє спеціальними знаннями в сфері будівництва діяти в його інтересах для контролю та нагляду за будівництвом. Якщо такий договір укладений, то в договорі будівельного підряду повинні бути визначені функції та повноваження такого спеціаліста. Норми коментованої частини не поширюються на співробітників замовника, оскільки вказаною нормою встановлюється правило щодо укладення договору – тобто між третьою особою та замовником виникають цивільно-правові або господарсько-правові відносини, а не трудові.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code