Науково-практичний коментар до ст. 885 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 885 Цивільного кодексу України

Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника
 
1. Договором будівельного підряду може бути передбачений обов\’язок підрядника усувати на вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає.
Підрядник має право відмовитися від виконання цього обов\’язку, якщо усунення недоліків не пов\’язане безпосередньо з предметом договору або не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин.
Коментар:
1. В ч. 1 коментованої статті закріплене положення, згідно з яким на підрядника договором будівельного підряду може бути покладено додаткове зобов\’язання усувати на вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає. За загальним правилом, передбаченим нормами ЦК України таке зобов\’язання на підрядника не покладається, в разі якщо ці недоліки допущені не з вини підрядника. Напевно, з боку законодавця норми вказаної частини спрямовані на полегшення для замовника механізму усунення недоліків результату робіт, за які підрядник згідно законодавства не відповідає, оскільки в противному разі замовник буде змушений звернутися до іншої особи, яка не була стороною договору. В зв\’язку з цим норми коментованої частини надають можливість сторонам договору своєю угодою зобов\’язати підрядника усувати недоліки, за які він не відповідає. Такий обов\’язок підрядник повинен виконувати за плату. В разі проведення підрядником таких робіт розмір оплати встановлюється виходячи з проведених підрядником робіт і встановлюється у додатковій угоді до договору будівельного підряду або договору про надання послуг.
2. Ч. 2 коментованої статті встановлює право підрядника відмовитися від виконання обов\’язку встановленого частиною 1 даної статті за певних підстав. Такими підставами виступають: 1) якщо усунення недоліків не пов\’язане безпосередньо з предметом договору або 2) не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин (наприклад у підрядника відсутня ліцензія, необхідні технічні можливості).
 
Крім цього, зауважимо таке.
 
Підрядник гарантує виконання робіт у повному обсязі, якість виконання робіт відповідно до проектної документації, своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених у процесі будівництва, приймання робіт і в період гарантійного терміну експлуатації об\’єкта, а також нормальне функціонування об\’єкта, інженерних систем і устаткування, але за умови правильної експлуатації замовником побудованих об\’єктів. Тягар доведення цього лежить на підряднику.
При виявленні в побудованому підрядником об\’єкті недоліків, що знижують його якість чи заважають використовувати результат робіт за його прямим призначенням, настає відповідальність за неналежну якість робіт. Цей вид відповідальності підрядника в будівельному підряді в основних рисах збігається з аналогічним видом відповідальності у звичайному підряді. Наявні особливості стосуються порівняно окремих моментів і зводяться до наступного.
По-перше, як і при звичайному підряді, підрядник несе відповідальність за недоліки об\’єкта, виявлені в межах гарантійного терміну. При цьому додатково підкреслюється, що замовник повинен заявити про недоліки в розумний термін після їхнього виявлення, що гарантійний термін переривається на той час, коли об\’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник, і що за згодою сторін установлений законом гарантійний термін може бути збільшений.
По-друге, якщо на результат робіт гарантійний термін не встановлений, вимоги, пов\’язані з недоліками будівельного об\’єкта, можуть бути пред\’явлені при виявленні недоліків у межах десяти років із дня передачі об\’єкта замовнику.
По-третє, підрядник може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе, що недоліки об\’єкта відбулися внаслідок нормального зношення об\’єкта чи його частин, неправильної його експлуатації чи неправильності інструкцій з його експлуатації, розроблених самим замовником чи притягнутими ним третіми особами, а також неналежного ремонту об\’єкта, зробленого силами замовника чи притягнутими їм третіми особами.
ЦК передбачає можливість замовника сплатити передбачену договором частину ціни робіт, визначеної в кошторисі, після закінчення гарантійного строку. Однак таке право підрядника має бути прямо передбачено в договорі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code