Науково-практичний коментар до ст. 887 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 887 Цивільного кодексу України

Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
 
1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов\’язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов\’язується прийняти та оплатити їх.
2. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
Коментар:
Договір на проведення проектних та пошукових робіт є різновидом договору підряду. Особливість цього договору вбачається в тому, що для його виконання підряднику необхідні спеціальні науково-технічні знання. Одна сторона бере на себе обов\’язок розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію, та (або) після складання відповідних документів, виконати пошукові роботи, а інша сторона зобов\’язується прийняти і оплатити їх. Обов\’язок підрядника виконується шляхом розробки проектних матеріалів у вигляді креслень, схем, ескізів або інших систем знакових засобів, якими визначаються містобудівні, об\’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об\’єктів будівництва, тощо. Пошукові роботи включають в себе процес підготовки матеріалів необхідних для розробки економічно та технічно обґрунтованих рішень для проектування і будівництва об\’єктів.
Результатом виконання робіт стає проектна або інша технічна документація або ж надання замовнику інформації про проведені пошуки.
Замовником може виступити будь-яка особа, яка наділена необхідним обсягом цивільної дієздатності. Підрядниками можуть бути особи що отримали документ, який засвідчує право на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності за умови виконання ліцензійних умов. При цьому, здійснення діяльності з виконання вишукувальних робіт можливе за відповідності організаційних, кваліфікаційних та технологічних умов підприємства, критерії яких, закріплені у Ліцензійних умовах провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), затверджені наказом Держкомбуду України та Держкомпідприємства України N 112/182 від 13.09.2001.
Хоча правила цього параграфа не вимагають від сторін обов\’язкового укладення договору в письмовій формі, цей договір укладається, зазвичай, саме в такому вигляді.
При укладанні договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт, сторони повинні спиратися на загальні положення про підряд чинного Цивільного кодексу України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code