Науково-практичний коментар до ст. 888 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 888 Цивільного кодексу України

Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт
 
1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов\’язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов\’язковим для сторін з моменту його затвердження замовником.
2. Підрядник зобов\’язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника.
Коментар:
До основних обов\’язків замовника належить насамперед обов\’язок передати підряднику завдання на проектування, а також вихідні дані, необхідні для складання технічної документації. У завданні замовника визначається предмет майбутніх робіт, у тому числі основні вимоги до його якості. Оскільки для складання завдання вимагаються спеціальні знання, замовник може доручити його підготовку іншим особам, включаючи і самого підрядника. В останньому випадку завдання стає обов\’язковим для сторін з моменту його утвердження замовником.
Склад завдання на проектування встановлюється сторонами з урахуванням специфіки і виду будівництва. Разом із завданням видаються вихідні матеріали, у тому числі обґрунтування інвестицій будівництва об\’єкта, відвід земельної ділянки, відповідно оформлений. Названі документи повинні відповідати певним вимогам. Цей порядок призначено для застосування замовниками (інвесторами), органами державного управління і нагляду, підприємствами, організаціями, об\’єднаннями, іншими юридичними і фізичними особами — всіма учасниками інвестиційного процесу.
До договору додаються як його невід\’ємна частина кошторис на передбачені договором проектно-пошукові роботи, довідка замовника про забезпечення фінансування цих робіт, графік строків надання замовником необхідних для проектування вихідних даних і строків закінчення передбачених договорами робіт і в необхідних випадках документ про особливі умови виконання проектних робіт, а також додається завдання на проектування. 
 
Проектування об\’єктів та пошукові роботи здійснюються з дотриманням законодавства України на підставі вихідних даних. Для виконання підрядником договірних зобов\’язань, замовник зобов\’язаний передати йому завдання на проектування і інші вихідні данні, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Під завданням розуміється необхідний обсяг робіт, який повинен бути виконаний підрядником, включаючи тривалість та якість таких робіт. Вихідні дані замовник зобов\’язаний надати до початку виконання проектно-пошукових робіт. Відповідно до Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-3-2004, затверджених наказом Держбуду України 20.01.2004 N 8, до складу вихідних даних належать: архітектурно-планувальне завдання, технічні умови на приєднання до мереж і комунікацій щодо інженерного забезпечення об\’єкта, дані про види застосовуваних будівельних конструкцій, виробів, імпортного обладнання з показниками енергоефективності, наявні топографічні плани, наявні висновки щодо інженерно-геологічних, гідрологічних та екологічних умов (особливостей) території, та інші данні необхідні для складання проектно-кошторисної документації.
Замовник може доручити підготувати завдання на проектування самому підрядникові, після чого це завдання стане обов\’язковим для контрагентів лише тоді, коли його затвердить замовник.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code