Науково-практичний коментар до ст. 890 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 890 Цивільного кодексу України

Стаття 890. Обов\’язки підрядника
 
1. Підрядник зобов\’язаний:
1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;
2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності – також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
3) передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;
4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;
5) гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.
Коментар:
 
Виконання підрядником обов\’язку починається з того, що він отримує від замовника завдання (завдання на проектування та/або проведення пошукових робіт), а також інші необхідні дані, що мають бути надані для виконання відповідних робіт. До обов\’язків підрядника належать насамперед виконання робіт у відповідності до завдання на проектування та договором і виконати проектні роботи в межах установлених строків і вартості, якщо інше не зазначено в договорі. Відступити від змісту завдання для проектних та пошукових робіт підрядник має право лише за згодою замовника.
Наступним обов\’язком підрядника є узгодження технічної документації з замовником, а при необхідності разом із замовником — із компетентними державними органами й органами місцевого самоврядування, а також захищати їх у відповідних інстанціях, де вони затверджуються. Підрядник зобов\’язаний забезпечити належну якість документації і всіх виконаних робіт, відповідність їх установленим технічним вимогам. Проектна організація на вимогу замовника зобов\’язана своїми силами і за свій рахунок усунути всі виявлені недоліки в роботах, які було виконано.
Як випливає із змісту обов\’язків, передбачених статтею, що коментується, підрядник готує відповідно до отриманого від замовника проектного завдання техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), на підставі якого надалі розробляє робочу документацію. Проектна документація складається підрядником з урахуванням результатів одержаних у ході пошукових робіт. Залежно від складності робіт вона включає ТЕО разом з робочою документацією або також технічний проект, що ґрунтується на ТЕО. Підрядник здійснює розробку проектної документації згідно з належно затвердженими обґрунтуваннями інвестицій у будівництво підприємств, будинків, споруджень. Затверджують обґрунтування відповідні державні органи у випадках, коли джерело фінансування капітальних вкладень — бюджет чи органи керування, чи муніципальні влади, якщо фінансування відбувається за рахунок їхнього бюджету. Наприклад, згідно з п.7 постанови Кабінету Міністрів від 11 квітня 2002 р. «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи» інвестиційні програми і проекти будівництва незалежно від джерел фінансування підлягають обов\’язковій комплексній державній експертизі у повному обсязі, крім об\’єктів, затвердження проектів будівництва, які не потребують висновку комплексної державної експертизи. Перелік таких об\’єктів встановлюється Державним комітетом з будівництва та архітектури відповідно до законодавства. Залежно від складності споруджуваного об\’єкта і тривалості його спорудження сторони погоджують стадійність проектування. Для технологічно складних об\’єктів зі значною тривалістю будівництва звичайно підрядник готує технічний проект і робочий проект (двостадійне проектування), а для менш складних сторін на підставі ТЕО обговорюють розробку робочої документації. Подібне рішення звичайно приймається стосовно об\’єктів, що будуються за проектами масового і повторного використання. До початку проектування замовником чи, за згодою між сторонами, підрядником провадиться узгодження місця розташування об\’єкта будівництва. Підрядник передає виготовлену проектну документацію, за складом і змістом відповідно умов договору і вимог нормативних актів. До передачі за актом проектна документація узгоджується з замовником і у випадках, передбачених законодавством, — з державними органами нагляду і місцевого самоврядування. Використання складених проектних документів може бути за умови, що в третіх осіб відсутні права перешкодити виконанню проектних рішень на відведеній під забудову території. Правила ЦК зобов\’язують підрядника провести роботу з виявлення й усунення таких можливих перешкод.
Зміст договору та зміст належного виконання з боку підрядника визначають умови, що містяться у коментованій статті. Підрядник, виконуючи роботи, зобов\’язаний дотримуватися вихідних даних, які надав або затвердив замовник. Відхилення від вихідних даних не допускається, якщо це не є наслідком обставин, які не залежать від підрядника. Склавши проектно-кошторисну документацію, підрядник обов\’язково повинен погодити її з замовником, а у випадках передбачених договором чи актами цивільного законодавства, з органами державної влади та місцевого самоврядування. Готова проектно-кошторисна документація підлягає передачі замовнику в спосіб, передбачений підписаним договором (на певному носії, особисто або через підприємства зв\’язку). Результати виконаних робіт передаються із підписанням сторонами акту прийому-передачі виконаних робіт. Підряднику забороняється передавати, складену ним проектно-кошторисну документацію іншим особам без даної на те згоди замовника. Також підрядник гарантує, що треті особи позбавлені права перешкоджати або якимось чином обмежувати хід виконання робіт на основі розробленої та складеної ним проектно-кошторисної документації.
На відміну від обов\’язків замовника, встановлених попередньою статтею, встановлені обов\’язки підрядника не можуть бути змінені сторонами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code