Науково-практичний коментар до ст. 895 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 895 Цивільного кодексу України

Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір
 
1. Виконавець і замовник зобов\’язані забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів, якщо інше не встановлено договором. Обсяг відомостей, що належать до конфіденційних, встановлюється договором.
Коментар:
1. Норма ст. 895 ЦК України містить обов\’язок виконавця та замовника забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів тощо. Тобто, сторони повинні погодити умову щодо збереження у конфіденційності зазначених відомостей чи визначити відкритий характер подібної інформації. Тому крім предмета, ціни та строку до істотних умов договорів на виконання НДР та ДКТР належить також умова про конфіденційність. У випадку встановлення режиму конфіденційності у договорі має бути зазначений обсяг відомостей, на яких поширюється такий режим.
У договорі доцільно визначити перелік інформації, що вважається конфіденційною, заходи, які вживатиме кожна з сторін для забезпечення режиму конфіденційності, способи та порядок її поширення серед третіх осіб після завершення НДР та ДКТР тощо.
2. Конфіденційною інформацією відповідно до ст. 30 Закону України \”Про інформацію\” вважаються відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Перелік відомостей, що належать до конфіденційної інформації, встановлений сторонами, не може суперечити законодавству. Зокрема, згідно ст. 30 Закону України \”Про інформацію\” до конфіденційної інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, не можуть бути віднесені відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян; про стан здоров\’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб; інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмеженим.
Не може бути також конфіденційною інформація комерційного та банківського характеру, а також інформація, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), та інформація, приховування якої являє загрозу життю і здоров\’ю людей.
3. Крім предмета, ціни, строку та конфіденційності до істотних умов договору на виконання НДР або ДКТР належать також усі інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ст. 638 ЦК України). Такими, зокрема, можуть бути обов\’язкова нотаріальна форма угоди, на додержання якої наполягає одна із сторін, умови щодо кошторису та правові наслідки його перевищення, про додаткову винагороду виконавця, про розподіл прав та обов\’язків між сторонами на досягнутий результат наукових досліджень та інші обставини, що впливають на взаємовідносини замовника та виконавця, на яких наполягає принаймні одна з сторін.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code