Науково-практичний коментар до ст. 899 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 899 Цивільного кодексу України

Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату
 
1. Якщо у ході науково-дослідних робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від виконавця, замовник зобов\’язаний оплатити роботи, проведені до виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором.
2. Якщо у ході виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що виникли не з вини виконавця, замовник зобов\’язаний відшкодувати витрати виконавця.
Коментар:
1. Особливістю договорів на виконання НДР та ДКРТ, що відрізняє їх від підрядних правочинів, є особливий розподіл ризику випадкової неможливості виконання договору. У договорі про здійснення НДР – ризик неможливості досягнення результату покладається на замовника, а у договорі про виконання ДКТР – на виконавця.
Ризик випадкової неможливості досягнення результату науково-дослідних робіт покладається на замовника за наявності ряду умов: по-перше, неможливість досягнення результату має об\’єктивний характер та не залежить від виконавця та, по-друге, виконавець здійснив обов\’язок по інформуванню замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу (п. 6 ст. 897 ЦК України).
2. У договорі про виконання ДКТР обов\’язок замовника полягає лише у відшкодуванні витрат виконавця. При цьому за змістом ч. 2 ст. 899 ЦК України плата за виконану робота виконавцю не надається, тому ризик випадкової неможливості виконання дослідно-конструкторських або технологічних робіт несе виконавець.
Замовник зобов\’язаний відшкодувати витрати виконавця за умови досягнення результату внаслідок обставин, що виникли не з вини виконавця, та вчасного його інформування про виявлену неможливість у порядку п. 6 ст. 897 ЦК України.
3. Об\’єктивна неможливість досягнення запланованого результату НДР або ДКТР має бути теоретично доведена та документально підтверджена виконавцем. Після отримання відповідного підтвердження замовник приймає рішення щодо подальшої долі договору. У разі прийняття рішення про припинення науково-дослідної роботи зобов\’язання виконавця припиняються з підстав належного виконання договору у порядку, встановленому ст. 599 ЦК України. У випадку неможливості виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов\’язання сторін припиняються на підставі ст. 607 ЦК України (\”Припинення зобов\’язання неможливістю його виконання\”). У будь-якому випадку результати проведених наукових досліджень або дослідних робіт мають бути передані замовнику.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code