Науково-практичний коментар до ст. 904 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 904 Цивільного кодексу України

Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг
 
1. За договором про безоплатне надання послуг замовник зобов\’язаний відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору.
2. Положення частини першої цієї статті застосовуються також у випадках, коли неможливість виконати договір про безоплатне надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок непереборної сили.
Коментар:
1. Коментована стаття присвячена одному з видів договору про надання послуг – договору про безоплатне надання послуг. За загальним правилом договір про безоплатне надання послуг є двостороннім, тому що права й обов\’язки виникають в обох сторін (замовник має право вимагати вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, які складають предмет зобов\’язання, а виконавець вправі вимагати відшкодування йому фактичних витрат).
2. Обов\’язок відшкодувати виконавцеві всі фактичні витрати, необхідні для виконання договору про безоплатне надання послуг, грунтується на презумпції відплатності договорів про надання послуг.
За договором про безоплатне послуг замовник зобов\’язаний відшкодувати виконавцеві усі фактичні понесені витрати. Звідси можна дійти висновку, що плата за саму діяльність виконавця замовником не вноситься.
Під фактичними витратами слід розуміти грошові витрати або використання власних матеріалів і предметів виконавця з повним чи частковим їх споживання, що здійснюються виконавцем для належного надання послуги. Тягар доведення відповідності понесених витрат, необхідних для виконання договору, лежить на виконавцеві. Виходячи з того, які витрати були понесені виконавцем (у грошовій чи натуральній формі), сторони за узгодженням можуть вирішити питання про відшкодування витрат у формі або грошової компенсації, або повернення речей такого самого роду і якості, відновлення їхніх властивостей. Оцінюючи фактично понесені витрати, слід враховувати тільки ті, які були необхідними для виконання укладеного договору. Ніяких інших замовник виконавцеві не сплачує. Не підлягають відшкодуванню прибутки, яких виконавець міг би реально одержати при звичайних умовах, якби в цей час не здійснював виконання договору про надання безоплатних послуг.
3. Частина 2 коментованої статті присвячена випадкам, коли виконання договору неможливе з вини замовника і через дію непереборної сили. Під непереборною силою розуміють зовнішні та надзвичайні події, яких не було під час укладення договору.
На відміну від ст. 903 ЦК, що передбачає обов\’язок замовника в договорі про оплатне надання послуг виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо неможливість виконати договір з його вини, норма, що коментується, обмежує розмір відповідальності замовника лише відшкодування фактичних витрат.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code