Науково-практичний коментар до ст. 905 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 905 Цивільного кодексу України

Стаття 905. Строк договору про надання послуг
 
1. Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.
Коментар:
1. Строком дії договору про надання послуг є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права та виконати прийняті на себе обов\’язки в повному обсязі, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.
Законодавством не передбачено спеціальних правил щодо строків виконання зобов\’язань щодо строків виконання зобов\’язань про оплатне надання послуг. Сторони самі повинні визначити строк за своєю домовленістю. Поняття строку закріплене у ст. 251 ЦК, у ч. 1 якої зазначається, що строком є певний період у часі зі спливом якого пов\’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Оскільки послуга – це діяльність, то в договорі про надання послуг повинні зазначатися початок і закінчення надання послуги, а за погодженням сторін – також і проміжні строки надання послуги. Виконавець за договором оплатного надання послуг несе відповідальність за порушення як початкового і кінцевого, так і проміжних строків надання послуг, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами чи договором.
 
Також, маємо додати таке. Оскільки послуга споживається в процесі її надання (це випливає із ч. 1 ст. 901 ЦК), строк договору про надання послуг набуває ознаки істотної умови договору. Сто­ронам надається право встановлювати за домовленістю строк договору про надання послуг. Якщо строк відповідного виду договорів про надання послуг встановлюється законом або іншим нормативно-правовим актом, сторони в силу ст. 905 ЦК можуть встановити строк договору на свій розсуд, якщо тільки відсутні обмеження, встановлені ч. З ст. 6 ЦК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code