Науково-практичний коментар до ст. 913 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 913 Цивільного кодексу України

Стаття 913. Перевезення у прямому змішаному сполученні
 
1. Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти може здійснюватися кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом (пряме змішане сполучення).
2. Відносини організацій, підприємств транспорту, що здійснюють перевезення у прямому змішаному сполученні, визначаються за домовленістю між ними.
Коментар:
1. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні є одним із самостійних договорів перевезення. Його значення і роль полягають в правовому регулюванні процесу перевезення, в якому приймають участь два або більше видів транспорту, а також пояснюється різноманітністю транспортної системи держави та різним її технологічним рівнем, що відповідно створює об\’єктивну неможливість задоволення вимог споживачів одним видом транспорту.
Перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні регулюється як ЦК України (ст. 913 ЦК України) і транспортним законодавством (ст. 79 – 99 СЗ України, ст. 56 ЗУ \”Про автомобільний транспорт\”, однак в КТМ України та ПК України норми про пряме змішане перевезення відсутні), а також правилами змішаних перевезень вантажів, які затверджуються відповідними транспортними міністерствами (наприклад, Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні, затверджені наказом Міністерства транспорту України 28 травня 2002 року), так і за домовленістю між сторонами.
Відповідно до ч. 1 коментованої статті, основна особливість договору перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти в прямому змішаному сполученні полягає в тому, що перевезення здійснюється кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом. Договір перевезення в прямому змішаному сполученні укладається одночасно і безпосередньо між відправником вантажу і транспортним підприємством – перевізником, який є законним представником усіх транспортних організацій, віднесених до даного виду сполучення. Особливість даного договору полягає, також, в його змісті, зокрема, у мовах договору: про строк доставки вантажу, який збільшується на час, необхідний для переміщення вантажу з одного транспорту на інший; про забезпечення збереження вантажу із урахуванням того, що цей обов\’язок поділяється серед усіх транспортних організацій, які приймають участь у процесі перевезення; про сплату провізної плати та всіх необхідних платежів.
2. В ч. 2 коментованої статті зазначається, що відносини організацій, підприємств транспорту, що здійснюють перевезення у прямому змішаному сполученні, визначаються за домовленістю між ними. Тобто перевізники (як початковий, так і наступні) розподіляють між собою обов\’язки щодо вивантаження (завантаження) вантажу, вивезення вантажу зі станції, порту, пристані, зберігання вантажу тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code