Науково-практичний коментар до ст. 928 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 928 Цивільного кодексу України


Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю пасажира
1. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю пасажира, визначається відповідно до глави 82 цього Кодексу, якщо договором або законом не встановлена відповідальність перевізника без вини.
Коментар:
1. Транспортні засоби є джерелом підвищеної відповідальності. Майнова відповідальність за шкоду, завдану діяльністю, пов\’язаною з підвищеною небезпекою для оточуючих, передбачена гл. 82 ЦК України про зобов\’язання із відшкодування шкоди. Хоча перевізник і пасажир знаходяться в договірних відносинах, шкода життю чи здоров\’ю пасажира, завдана під час перевезення, підлягає відшкодуванню відповідно до правил, встановлених для недоговірної шкоди. Така шкода підлягає відшкодуванню в повному обсязі (див. коментар ст. 1166) і незалежно від вини перевізника (див. коментар ст. 1187). Перевізник може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе, що шкоди завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого (див. коментар ч. 5 ст. 1187). Якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого розмір відшкодування зменшується (див. коментар ч. 2 ст. 1193). Однак вина потерпілого не враховується у разі відшкодування додаткових витрат (див. коментар ч. 1 ст. 1195), у разі відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника (див. коментар ст. 1200) та у разі відшкодування витрат на поховання (див. коментар ст. 1201).
2. За загальним правилом ст. 1166 ЦК України відповідальність заподіювача шкоди будується на началах вини. Однак, із цього правила є винятки, один із яких типово застосовується для пасажирських перевезень. Основу діяльності будь-якого перевізника складає використання належних йому транспортних засобів, а також інших матеріальних об\’єктів (механізмів, електроенергії тощо), які за змістом ст. 1187 ЦК України (див. коментар) відносяться до джерел підвищеної небезпеки. Якщо шкоди життю або здоров\’ю пасажира завдано об\’єктивно шкідливими властивостями вказаних об\’єктів, то перевізник, як володілець джерела підвищеної небезпеки, несе відповідальність без вини. Якщо ж вказана шкода виникла з причин, не пов\’язаних з такими властивостями, необхідною умовою настання відповідальності перевізника є його вина.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code