Науково-практичний коментар до ст. 932 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 932 Цивільного кодексу України

Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування
 
1. Експедитор має право залучити до виконання своїх обов\’язків інших осіб.
2. У разі залучення експедитором до виконання своїх обов\’язків за договором транспортного експедирування інших осіб експедитор відповідає перед клієнтом за порушення договору.
Коментар:
Норма ч.і ст.932 ЦК про те, що експедитор має право залучити до виконання своїх обов\’язків інших осіб, відповідає загальному правилу приватного права про можливість перекладення виконання зобов\’язання на третю особу, зокрема, у договірних відносинах транспортного експедирування (ст.ст.528, 902 ЦК), а також відповідальності боржника перед кредитором за дії третіх осіб, на яких було покладено виконання (ст.618 ЦК).
Слід зазначити, що порівняно із загальним правилом ст.528, ст.932 ЦК дає всі підстави стверджувати, що повноваження експедитора із залучення третіх осіб є найширшими порівняно з іншими договорами, що, власне, повністю відповідає особливостям цього договору. 
 
Правило коментованої статті конкретизує передбачену ст. 528 норму щодо виконання обов\’язків боржника іншою особою і щодо відповідальності боржника за дії інших осіб, на яких покладено виконання, передбаченої ст. 618 ЦК України. Залучення інших осіб до виконання обов\’язків експедитора є його правом. Необхідність включення до ЦК коментованої статті обумовлена специфікою відносин транспортного експедирування, яка призводить до того, що експедитор найчастіше не може обійтись без послуг інших осіб, зокрема, послуг із доставки вантажу із місця призначення до місця відправлення. Експедитори доволі часто укладають договори із відповідними транспортними організаціями та передають їм виконання усіх або частини своїх обов\’язків за договором транспортного експедирування. Разом із тим, слід підкреслити те, що відповідальним перед клієнтом лишається експедитор, який має право в порядку регресу відшкодувати збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням обов\’язків іншою особою, а також застосувати інші засоби відповідальності, що передбачені договором між експедитором та іншою особою або цивільним законодавством.
Аналогічне правило встановлене ч. 3 ст. 14 ЗУ \”Про транспортно-експедиторську діяльність\”, згідно якої експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, залучених ним до виконання договору транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code