Науково-практичний коментар до ст. 933 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 933 Цивільного кодексу України

Стаття 933. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові
 
1. Клієнт зобов\’язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов\’язків, встановлених договором.
2. Експедитор повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі її неповноти – вимагати у клієнта необхідну додаткову інформацію.
3. У разі ненадання клієнтом документів та необхідної інформації експедитор має право відкласти виконання своїх обов\’язків за договором транспортного експедирування до надання документів та інформації в повному обсязі.
4. Клієнт відповідає за збитки, завдані експедиторові у зв\’язку з порушенням обов\’язку щодо надання документів та інформації, визначених частиною першою цієї статті.
Коментар:
1. Одним із обов\’язків клієнта є обов\’язок із надання експедиторові інформації, без якої останній не може приступити до виконання своїх обов\’язків. Зокрема, клієнт зобов\’язаний надати інформацію щодо властивостей вантажу та умов його перевезення, наприклад, якісні характеристики вантажу, його особливі властивості, а також пов\’язані із цими характеристиками умови перевезення. Зазначена інформація є особливо важливою, коли клієнт доручає експедитору здійснити не лише основні, але й додаткові послуги. Коментована норма не встановлює, у якій формі повинна надаватися така інформація, а також яка ще повинна надаватися інформація для виконання експедитором його обов\’язків. Відповідно до ч. 3 ст. 929 ЦК України умови договору транспортного експедирування визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом чи іншими нормативно-правовими актами. Необхідно зазначити, що обов\’язок клієнта надати певну інформацію експедитору встановлюється також іншими нормативно-правовими актами. Так, наприклад, ст. 12 ЗУ \”Про транспортно-експедиторську діяльність\” покладає на клієнта обов\’язок надати експедитору повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором своїх обов\’язків за договором транспортного експедирування, а також документи, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу. Проте, законодавець не розкриває поняття \”інших характеристик вантажу\”, \”інформації, необхідної для здійснення експедитором своїх обов\’язків\”. Відтак, зміст інформації, яка необхідна експедитору для виконання його обов\’язків за договором, а також форма, у якій зазначена інформація, має доводитися до відома експедитора, має бути вказана у договорі. Експедитору, зокрема, можуть знадобитися інформація про направлені перевізнику заявки та замовлення, про транспортні та інші умови укладених клієнтом контрактів на поставку товарів, порядок розрахунків за поставлену продукцію та ін.
2. На експедитора покладається обов\’язок перевірити одержану від клієнта інформацію і вимагати у клієнта необхідних додаткових даних, а також повідомити клієнта про недоліки одержаної інформації. Разом із тим, вказана норма не зазначає, у які строки експедитор повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки інформації. Відтак, доцільним є обумовлення вказаних строків у договорі. Якщо договір не містить подібної умови, то експедитор повинен діяти добросовісно та розумно з тим, щоб його зволікання не призвело до неможливості подальшої діяльності клієнта та виникнення збитків.
3. Ч. 3 коментованої статті надає експедитору право не приступати до виконання своїх обов\’язків до надання йому необхідної інформації. Проте, з частини 2 ст. 933 ЦК випливає, що скористатися правом, встановленим коментованою нормою, експедитор може лише у тому разі, якщо він своєчасно здійснить запит необхідної інформації у клієнта, а останній, не дивлячись на одержаний запит, не усуне її недоліки.
4. Невиконання вимог, передбачених ч. 1 коментованої статті, може призвести до виникнення збитків у експедитора, які клієнт зобов\’язаний відшкодувати. Якщо договором транспортного експедирування або законом не передбачено іншого, збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі (ч. 3 ст. 22 ЦК України).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code