Науково-практичний коментар до ст. 935 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 935 Цивільного кодексу України

Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування
 
1. Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону в розумний строк. Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов\’язана відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв\’язку із розірванням договору.
Коментар:
Коментована стаття передбачає можливість сторін договору транспортного експедирування відмовитися від договору. На відміну від відмови від договору, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 611 ЦК України, відмова від договору, передбачена даною статтею, надає сторонам право відмовитися від договору, коли виконання договору відбувається без порушень його умов іншою стороною. При цьому, коментована норма не містить переліку обставин, за яких сторона має право відмовитися від договору. Відтак, сторона за договором транспортного експедирування може зробити це за будь-яких обставин. Проте сторона, яка бажає відмовитися від договору, повинна виконати дві вимоги, встановлені коментованою статтею: повідомити про відмову іншу сторону у розумний строк та відшкодувати їй збитки, заподіяні у зв\’язку із розірванням договору. Питання щодо того, чи є строк розумним, у випадку виникнення спору може бути вирішений судом. Вказівка закону на розумний строк, протягом якого слід реалізувати своє право на односторонню відмову від виконання обов\’язків за договором транспортного експедирування, не виключає включення до договору умов про порядок здійснення цього права і зазначення дати після якої сторона припинить виконання своїх обов\’язків за договором.
Відповідно до ч. 3 ст. 651 ЦК України у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір відповідно є розірваним або зміненим з правовими наслідками, що передбачені ст. 653 ЦК України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code