Науково-практичний коментар до ст. 945 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 945 Цивільного кодексу України

Стаття 945. Зміна умов зберігання
 
1. Зберігач зобов\’язаний негайно повідомити поклажодавця про необхідність зміни умов зберігання речі і отримати його відповідь.
У разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження речі зберігач зобов\’язаний змінити спосіб, місце та інші умови її зберігання, не чекаючи відповіді поклажодавця.
2. Якщо річ пошкоджена або виникли реальна загроза її пошкодження чи інші обставини, що не дають змоги забезпечити її схоронність, а вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо, зберігач має право продати річ або її частину.
Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які зберігач не відповідає, він має право відшкодувати свої витрати з суми виторгу, одержаної від продажу речі. Наявність зазначених обставин доводиться зберігачем.
Коментар:
Cторони договору зберігання можуть за взаємною згодою вносити зміни до його умов шляхом підписання додаткової угоди до такого договору, або у інший погоджений ними спосіб. Натомість, у коментованій статті зміна умов зберігання розглядається як один з способів забезпечення схоронності переданої на зберігання речі, що належить до обов\’язків зберігача, згідно статті 942 ЦК України.
Одним з способів зміни умов зберігання є передання зберігачем речі на зберігання іншій особі у разі, якщо зберігач вимушений це зробити в інтересах поклажодавця (див. коментар до ст. 943 ЦК України).
Коментована стаття не передбачає форми, змісту та строків повідомлення поклажодавця про зміну умов зберігання. Очевидно, всі вказані умови здійснення такого повідомлення повинні бути визначені сторонами в договорі зберігання.
Перелік умов зберігання, які повинен змінити зберігач за настання, вказаних у коментованій статті обставин, не є вичерпним і може бути конкретизований сторонами у договорі.
Продаж прийнятої на зберігання речі також є зміною умов зберігання, тому про умови такого продажу зберігач зобов\’язаний повідомити поклажодавця, при цьому зберігачеві необхідно одержати підтвердження неможливості вжиття заходів поклажодавцем щодо забезпечення схоронності речі.
Варто зазначити, що продаж речі, на передбачених частиною 2 коментованої статті умовах, є правом зберігача, альтернативним якому є право зберігача передати річ на зберігання іншій особі, що передбачене статтею 943 ЦК України.
Коментованою статтею не передбачено співвідношення норм про можливість продажу зберігачем речі, на передбачених у ній умовах, та обов\’язком зберігача повернути річ, встановленим статтею 949 ЦК України. Наслідки невиконання вказаного обов\’язку передбачені у статті 950 ЦК України, відповідно до якої умови відповідальності зберігача різняться залежно від наявності або відсутності у нього статусу професійного зберігача.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code