Науково-практичний коментар до ст. 955 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 955 Цивільного кодексу України

Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
 
1. Положення параграфа 1 цієї глави застосовуються до окремих видів зберігання, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про окремі види зберігання або законом.
Коментар:
Параграфом 1 Глави 66 ЦК України встановлено загальні положення про зберігання, які застосовуються до параграфу 2 та 3 цієї глави, а також інших ніж ЦК України законів, що регулюють відносини зберігання, якщо відповідними нормами в таких законах не встановлено спеціальних правил, що відрізняються від встановлених у параграфі 1 Глави 66 ЦК України.
 
Стаття 955 ЦК лише на перший погляд не має будь-якого регулятивного значен­ня. Перший погляд дає підставу для висновку про те, що і без цієї статті зрозуміло, що встановлені Цивільним кодексом спеціальні правила щодо окремих видів збері­гання, а також встановлені спеціальними положеннями законів правила підлягають переважному застосуванню.
 
Насправді ст. 955 ЦК має істотне регулятивне значення. У силу цієї статті переважному перед ст. 936 — 954 ЦК застосуванню підлягають як прямо встановлені Цивільним кодексом правила про окремі види зберігання чи прямо встановлені спеціальними законами правила, так і правила, які випливають (в тому числі і непрямо) із правил, встановлених Цивільним кодексом щодо окремих видів зберігання або законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code