Науково-практичний коментар до ст. 956 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 956 Цивільного кодексу України

Стаття 956. Поняття товарного складу
 
1. Товарним складом є організація, яка зберігає товар та надає послуги, пов\’язані зі зберіганням, на засадах підприємницької діяльності.
2. Товарний склад є складом загального користування, якщо відповідно до закону, інших нормативно-правових актів або дозволу (ліцензії) він зобов\’язаний приймати на зберігання товари від будь-якої особи.
Коментар:
Товарний склад є одним з професійних зберігачів у значенні, передбаченому статтею 936 ЦК України, який надає послуги по зберіганню та супутні послуги на підставі договорів складського зберігання.
Окрім ЦК України, відносини по зберіганню на товарних складах регулюються також Законом України \”Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва\” від 23 грудня 2004 року N 2286-IV (надалі – \”Закон України N 2286-IV\”), яким розрізняються поняття товарного складу та сертифікованого товарного складу.
Останній за вказаним законом є товарним складом, який отримав сертифікат про відповідність надання послуг із зберігання, що дає право видавати прості і подвійні складські свідоцтва на окремі групи товарів, зазначені в сертифікаті про відповідність надання послуг із зберігання.
За вказаним законом сертифікований товарний склад має право має право видавати складські свідоцтва виключно після одержання сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання товарів і тільки на ті групи товарів, які зазначені в сертифікаті.
На даний час в Україні сертифікація товарних складів перебуває на стадії розвитку. Процедура сертифікації досить розроблена лише для зберігання зерна, що може здійснюватися лише зерновим складом – юридичною особою, що має на праві власності зерносховище та сертифікат на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, згідно Закону України \”Про зерно та ринок зерна в Україні\” від 4 липня 2002 року N 37-IV.
Таким чином, з часом передбачається запровадження сертифікації діяльності товарних складів щодо окремих груп речей, що можуть прийматись на зберігання, а станом на дату складення цього матеріалу зберігання більшості видів речей не потребує сертифікації товарного складу, який приймає їх на зберігання.
Комплексний аналіз коментованої статті та статті 940 ЦК України дозволяє стверджувати, що складом загального користування на даний час є кожен товарний склад.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code