Науково-практичний коментар до ст. 959 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 959 Цивільного кодексу України

Стаття 959. Огляд товару
 
1. Товарний склад зобов\’язаний за свій рахунок оглянути товар при прийнятті його на зберігання для визначення його кількості та зовнішнього стану.
2. Товарний склад зобов\’язаний надавати поклажодавцеві можливість оглянути товар або його зразки протягом усього часу зберігання, а якщо предметом зберігання є речі, визначені родовими ознаками, – взяти проби та вжити заходів, необхідних для забезпечення його схоронності.
3. Товарний склад або поклажодавець при поверненні товару має право вимагати його огляду та перевірки якості. Витрати, пов\’язані з оглядом речей, несе сторона, яка вимагала огляду та перевірки.
Якщо при поверненні товару він не був спільно оглянутий або перевірений товарним складом та поклажодавцем, поклажодавець має заявити про нестачу або пошкодження товару у письмовій формі одночасно з його одержанням, а щодо нестачі та пошкодження, які не могли бути виявлені при звичайному способі прийняття товару, – протягом трьох днів після його одержання. У разі відсутності заяви поклажодавця вважається, що товарний склад повернув товар відповідно до умов договору.
Коментар:
Частина 1 коментованої статті містить обов\’язок товарного складу оглянути товар для визначення його кількості та зовнішнього стану. При цьому, бажано при огляді товару були зафіксовані інші ідентифікуючі ознаки товару, перелік яких залежить від виду товару. Наприклад, у тому разі, якщо товар опломбовано, у відповідних документах бажано відобразити стан пломб.
На підтвердження прийняття товару на зберігання товарний склад видає один з передбачених статтею 961 ЦК України документів. Водночас, ЦК України містить вимоги до змісту лише двох з них – простого і подвійного складського свідоцтва. Однак, стосовно товару, що передається на зберігання, у вказаних свідоцтвах повинно бути зазначено лише його найменування і кількість, а саме – число одиниць та (або) товарних місць та (або) міра (вага, об\’єм) товару.
В інтересах поклажодавця вказати у кожному з передбачених статтею 961 ЦК України документів якомога більше відомостей про товар, що передається на зберігання. Зокрема, в таких документах повинна бути вказана вартість товарів, що передаються на зберігання, оскільки вона необхідна на випадок обчислення розміру збитків, завданих їх втратою чи пошкодженням зберігачем.
Також у вказаних документах повинно бути зазначено, що товарний склад обізнаний про властивості товару, який він приймає на зберігання, що виключає звільнення його від відповідальності за втрату чи пошкодження такого товару на тій підставі, що він не знав чи не міг знати про властивості прийнятого на зберігання товару.
У разі укладення договору складського зберігання з сертифікованим товарним складом при переданні товару на зберігання його власник зобов\’язаний подати сертифікованому складу документи, що засвідчують якісні характеристики товару.
Законом України N 2286-IV встановлено не передбачені ЦК України обставини, за яких товар не може бути прийнятий на зберігання, до яких належать:
– за результатами проведення незалежної оцінки якісні та/або вартісні характеристики товару виявилися гіршими від тих, що заявлені;
– зберігання товару потребує спеціальних умов, які сертифікований склад не в змозі забезпечити;
– товар має властивості, що становлять небезпеку для оточення;
– документи, що засвідчують якісні характеристики товару, відсутні.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code