Науково-практичний коментар до ст. 960 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 960 Цивільного кодексу України

Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару
 
1. Якщо для забезпечення схоронності товару потрібна негайна зміна умов його зберігання, товарний склад зобов\’язаний самостійно вжити відповідних невідкладних заходів та повідомити про них поклажодавця.
2. У разі виявлення пошкоджень товару склад зобов\’язаний негайно скласти акт і того ж дня повідомити про це поклажодавця.
Коментар:
Сторони договору складського зберігання можуть за взаємною згодою вносити зміни до його умов шляхом підписання додаткової угоди до такого договору або у інший погоджений ними спосіб. Натомість у коментованій статті зміна умов зберігання розглядається як один з способів забезпечення схоронності переданої на зберігання речі, що належить до обов\’язків кожного зберігача, згідно статті 942 ЦК України.
Одним з способів зміни умов зберігання є передання зберігачем речі на зберігання іншій особі у разі, якщо зберігач вимушений це зробити в інтересах поклажодавця (див. коментар до ст. 943 ЦК України).
Деякі інші способи зміни умов зберігання передбачені статтею 945 ЦК України, проте їх перелік не є вичерпним, тому у договорі складського зберігання можливо і доцільно погоджувати порядок здійснення, як передбачених, так і не передбачених ЦК України способів зміни умов зберігання.
Коментована стаття не передбачає форми, змісту та строків повідомлення поклажодавця про зміну умов зберігання. Очевидно, всі вказані умови здійснення такого повідомлення повинні бути визначені сторонами в договорі складського зберігання.
Загалом позитивні і слушні для поклажодавця положення частини другої коментованої статті стають декларативними за умов відсутності відповідальності товарного складу за їх порушення, у зв\’язку з чим відповідальність за їх порушення доцільно передбачити в договорі складського зберігання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code