Науково-практичний коментар до ст. 965 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 965 Цивільного кодексу України

 
Стаття 965. Просте складське свідоцтво
 
1. Просте складське свідоцтво видається на пред\’явника.
2. Просте складське свідоцтво має містити відомості, встановлені пунктами 1, 2, 4, 7 та абзацом дев\’ятим частини другої статті 962 цього Кодексу, а також вказівку на те, що воно видане на пред\’явника.
3. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є простим складським свідоцтвом.
Коментар:
Просте складське свідоцтво не містить реквізиту з найменуванням поклажодавця та його реквізитами, оскільки видається на пред\’явника.
Окрім вказаних у частині 2 коментованої статті реквізитів просте складське свідоцтво за Законом України N 2286-IV у разі прийняття на зберігання товарів, визначених родовими ознаками, повинно містить запис про це, в іншому разі воно не буде визнаватись простим складським свідоцтвом.
За Законом України N 2286-IV володілець простого складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, прийнятим на зберігання за цим свідоцтвом. Передача прав, встановлених простим складським свідоцтвом, здійснюється шляхом його передачі іншому держателю за зробленим на простому складському свідоцтві передавальним написом.
Вказаним Законом також встановлено, що володілець простого складського свідоцтва може передати його в заставу. При цьому просте складське свідоцтво вилучається у поклажодавця і перебуває у володінні заставодержателя.
 
Також, слід додати таке.
 
Передача простого складського свідоцтва іншій особі з метою передачі товару, який зберігається на складі відповідно до цього свідоцтва, здійснюється шляхом вручення свідоцтва (без вчинення передаточного надпису). Просте складське свідоцтво не має спеціальної заставної частини, але може бути передане в заставу шляхом передачі кредитору цього свідоцтва з передаточним написом на ньому. Власнику товару, який отримав кредит під просте складське свідоцтво, товарним складом може бути видана копія свідоцтва з відтворенням на ньому передаточного напису та відміткою про те, що напис зареєстрований в реєстрі товарного складу. Просте складське свідоцтво переходить із рук в руки шляхом простої передачі, його власником визнається володілець. Він вправі вимагати від товарного складу виконання зобов\’язання, вимагати видачі товару, який знаходиться на зберіганні. Володілець не зобов\’язаний доводити підстави та факт переходу до нього простого складського свідоцтва. У відносинах, які виникають між товарним складом та власником документа, під правом на просте складське свідоцтво слід розуміти і право на сам товар. Цивільний оборот передбачає перехід документів на пред\’явника та пов\’язаних із ним прав без будь-яких перешкод.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code