Науково-практичний коментар до ст. 966 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 966 Цивільного кодексу України

Стаття 966. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом
 
1. Товарний склад видає товари володільцеві складського та заставного свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) лише в обмін на обидва свідоцтва разом.
2. Володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва, але сплатив суму боргу за ним, склад видає товар лише в обмін на складське свідоцтво та за умови надання разом з ним квитанції про сплату всієї суми боргу за заставним свідоцтвом.
Товарний склад, що видав товар володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва та не сплатив суму боргу за ним, відповідає перед володільцем заставного свідоцтва за платіж усієї суми, забезпеченої за ним.
3. Володілець складського та заставного свідоцтва має право вимагати видачі товару частинами. При цьому в обмін на первісні свідоцтва йому видаються нові свідоцтва на товар, що залишився на складі.
Коментар:
Коментована стаття є, певною мірою, продовженням положень статті 943 ЦК України і встановлює загальні правила видачі товару за подвійним складським свідоцтвом.
Водночас, умови оплати послуг по зберіганню в контексті видачі товару зі складу, порядок звернення до товарного складу з вимогою про повернення товару та умови, в тому числі строк, надання відповіді на таку вимогу та умови безпосереднього повернення товару, вимоги до документів, що підтверджують виконання поклажодавцем зобов\’язань, забезпечених товаром, який перебуває на зберіганні, а також багато інших умов коментованою статтею не визначено, у зв\’язку з чим сторонам доцільно погодити такі умови у договорі складського зберігання.
Набагато ширше, ніж ЦК України, умови та порядок повернення товару за подвійним складським свідоцтвом врегульовані Законом України N 2286-IV, які можуть слугувати орієнтиром сторонам при погодженні умов договору складського зберігання.
Вказаним Законом визначено, зокрема, що для одержання товару за подвійним складським свідоцтвом володілець такого документа повинен пред\’явити сертифікованому складу вказане свідоцтво з письмовою вимогою про видачу товару.
Після цього склад зобов\’язаний вчинити ряд дій, спрямованих на перевірку прав пред\’явника свідоцтва та погасити останнє або відмовити у видачі товару письмово у разі, якщо повернення товару не відповідає закону, або товар є заставленим, або діють інші передбачені законом обмеження.
Також вказаним Законом прямо передбачено, що при видачі товару із сертифікованого складу володілець складського свідоцтва зобов\’язаний сплатити всі платежі, пов\’язані із зберіганням товару.
Товар можна одержувати повністю або частинами. В останньому разі поклажодавцеві видається нове складське свідоцтво на ту кількість товару, що залишилась на складі, взамін переданого складу.
 
Також, додамо наступне.
 
Володілець неподільного подвійного складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, який зберігається на складі, в повному обсязі. Особа в будь-який момент має право розпорядитися товаром, який зберігається на складі, якщо вона одночасно є володільцем складського свідоцтва і варанта. Володілець складського свідоцтва, відокремленого від варанта, може вимагати товар зі складу тільки після погашення кредиту, виданого за варантом, та процентів. Заставне свідоцтво може бути замінене будь-яким документом, який підтверджує сплату держателем складського свідоцтва всієї суми боргу за заставним свідоцтвом. У випадку, коли товарний склад видасть товар володільцю складського свідоцтва, який не має варанта та не вніс у відповідності до нього суму боргу, він несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за сплату всієї суми, яка ним забезпечена. У разі наявності у володільця лише складського свідоцтва, за ним залишається обмежене право на розпорядження товаром (вивозити зі складу товар не можна). Особи, з якими він вчиняє певні правочини, повині розуміти та враховувати той факт, що товар знаходиться у заставі, і враховувати ступінь ризику.
У разі виникнення певних обставин, володілець складського та заставного свідоцтва вправі забирати товар, який йому належить, з товарного складу частинами. При отриманні товару володілець надає первісні свідоцтва в обмін на нові свідоцтва частину товару, яка залишилася на складі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code