Науково-практичний коментар до ст. 968 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 968 Цивільного кодексу України

Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду
 
1. Річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після спливу трьох місяців від дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом.
2. Із суми виторгу, одержаної від продажу речі, вираховуються плата за зберігання та інші платежі, які належить зробити ломбардові. Залишок суми виторгу повертається поклажодавцеві.
Коментар:
 
У випадку прострочення зобов\’язання з боку поклажодавця ломбард зобов\’язаний зберігати річ ще протягом трьох місяців. Упродовж усього цього часу зберігається і зустрічний обов\’язок поклажодавця — сплатити передбачену договором винагороду. Тільки після закінчення зазначеного граничного строку річ може бути продана ломбардом у встановленому порядку (у тому ж порядку, що установлений для реалізації ним закладених речей). Оскільки продаж після закінчення зазначеного трьохмісячного строку — лише право ломбарду, річ може залишатися в нього на зберіганні необмежений час, і протягом усього цього часу існують обов\’язки ломбарду зберігати річ, а поклажодавця — сплатити установлену винагороду.
Порядок продажу ломбардом невитребуваної речі у ч. 1 ст. 968 ЦК визначений шляхом відсилання до ч.З ст.591 ЦК, норми якої передбачають продаж закладеного майна з публічних торгів.
Із суми, отриманої від продажу у встановленому порядку невитребуваної речі, ломбард вправі утримувати належну йому винагороду за зберігання та інші платежі.
Крім цього, порядок продажу речі ломбардом залежить від характеру такої речі та суті відносин, в межах яких виникло зобов\’язання ломбарду з забезпечення її схоронності.
У тому разі, якщо такою річчю є предмет застави, яким забезпечено зобов\’язання поклажодавця перед ломбардом, то відчуження предмета застави має відбуватись відповідно з додержанням вимог Закону України \”Про заставу\” від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII шляхом реалізації з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не передбачено договором застави, та після виконання всіх умов, необхідних для реалізації предмета застави у такий спосіб.
У тому разі, якщо предметом вказаної застави були ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, то в першочерговому порядку запропонувати придбати їх необхідно Мінфіну та НБУ на умовах форвардного контракту.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code