Науково-практичний коментар до ст. 980 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 980 Цивільного кодексу України

Стаття 980. Предмет договору страхування
 
1. Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов\’язані з:
1) життям, здоров\’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування);
2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування);
3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності).
Коментар:
Коментована стаття визначає предмет договору страхування, яким є майнові інтереси особи, які не суперечать закону. Слід підкреслити, що страхувати можна лише майнові інтереси, тобто інтереси, пов\’язані із виплатою певної грошової суми в разі настання страхового випадку. Крім того, такі майнові інтереси мають бути законними, тобто не суперечити нормам чинного в Україні законодавства.
В залежності від того, який майновий інтерес лежить в основі страхування, останнє поділяється на три напрями (подібний поділ міститься і у ст. 6 Закону України \”Про страхування\”):
– Особисте страхування. До особистого страхування законодавець відносить страхування життя, яке є спеціальним видом страхування та визначається як вид особистого страхування, який передбачає обов\’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (ст. 6 Закону \”Про страхування\”). Особистим також є страхування здоров\’я, зокрема медичне страхування, страхування на випадок хвороби тощо, а також страхування майнових інтересів, пов\’язаних із працездатністю та пенсійним забезпеченням. В коментованій статті йде мова саме про додаткове недержавне пенсійне забезпечення, яке здійснюється на підставі положень Закону України \”Про недержавне пенсійне забезпечення\”. Формування основної пенсії здійснюється в рамках державного соціального страхування відповідно до Закону України \”Про загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування\”. Норми ЦК та Закону \”Про страхування\” на такі відносини не розповсюджуються.
– Майнове страхування – пов\’язане із майновими інтересами із володіння, користування, розпорядження майном. В якості страхувальників у майновому страхуванні можуть бути не тільки власники майна, але і особи, які з якихось причин заінтересовані у збереженні майна або на яких в силу договору або закону покладений такий обов\’язок. Так, наприклад, страхування орендарем взятого в оренду майна є істотною умовою договору оренди державного або комунального майна відповідно до ст. 10 Закону України \”Про оренду державного та комунального майна\”.
– Страхування відповідальності – це страхування майнових інтересів страхувальника, пов\’язаних із відшкодуванням шкоди третій особи. Тобто по-перше, страхуванню підлягає тільки цивільно-правова відповідальність особи, тобто її обов\’язок відшкодувати завдану шкоду. А по-друге, застрахувати можна тільки відповідальність страхувальника перед третьою особою. Майнові інтереси, пов\’язані із відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником самому собі, не є предметом майнового страхування.
ЦК та Закон \”Про страхування\” не визначають в якості самостійного предмета фінансові або комерційні ризики. Державна податкова адміністрація в цілях оподаткування визначає страхування комерційних ризиків як страхування підприємцем ризиків його матеріальної шкоди та ризиків недоотримання очікуваних доходів від комерційної діяльності у зв\’язку з порушенням зобов\’язань контрагентами підприємця або зміною умов комерційної діяльності з незалежних від підприємця обставин (лист ДПА від 12.06.2003 р. N 5224/5/15-1316). З точки зору майнових інтересів страхування комерційних або фінансових ризиків можна віднести скоріше до майнового страхування.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code