Науково-практичний коментар до ст. 981 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 981 Цивільного кодексу України

Стаття 981. Форма договору страхування
 
1. Договір страхування укладається в письмовій формі.
Договір страхування може укладатись шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката).
2. У разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є нікчемним.
Коментар:
Коментована стаття передбачає обов\’язкову письмову форму договору страхування під загрозою його нікчемності в разі недотримання письмової форми (ст. 218 ЦК). Поряд із складанням сторонами єдиного документа – договору – дана стаття допускає укладення договору в формі вручення страховиком страхувальнику та прийняття останнім складеного та підписаного страховиком страхового полісу (свідоцтва, сертифіката, квитанції). Саме така форма найчастіше за все застосовується на практиці у відносинах за участю фізичних осіб.
Подібне положення міститься і у ст. 18 Закону України \”Про страхування\”, де, крім того, передбачено, що для укладення договору страхування страхувальник може подавати страховику відповідну письмову заяву. У разі надання страхувальником такої письмової заяви, договір страхування може бути укладений шляхом надіслання страхувальнику копії правил страхування та видачі страхувальнику страхового свідоцтва (поліса), який не повинен містити розбіжностей з поданою заявою.
Чинне законодавство допускає також таку форму договору страхування, як генеральний поліс. Відповідно до ст. 253 КТМ за генеральним полісом можуть бути застраховані всі вантажі, які страхувальник отримує або відправляє протягом визначеного терміну. На підставі генерального полісу страховик може видавати окремі поліси або сертифікати за окремими відправками вантажів.
Недодержання письмової форми договору страхування тягне за собою його недійсність (нікчемність), тобто договір страхування, укладений в усній формі не породжуватиме ніяких правових наслідків. Спеціально визнавати недійсним усний договір страхування не потрібно.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code